User talk:GZWDer

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

GZWDer,早晨!食咗飯未?歡迎加入粵語維基百科[編輯]


除權[編輯]

麻煩你寫出閣下已經做咗嘅嘢(例:出電郵咁)。亦想問吓,通用政策唔係每個一定執行(must),定係只係建議嚟?--WikiCantona (傾偈) 2014年3月5號 (三) 01:31 (UTC)

我去過相關嘅政策,之不過,我未搵到通用政策同 local wikipedia 嘅關係同執行嘅問題。我想知,有人提出,喺未有共識嘅情形之下,係唔係會執行?定係一定要執行;定祇係一個「建議」,本地共識為最後決定?--WikiCantona (傾偈) 2014年3月6號 (四) 00:35 (UTC)

閣下[編輯]

未見閣下係呢個 Wikipedia 好活躍,請問聲你其他 Wikipedia 嘅戶口 (user account) 係乜呢?--WikiCantona (傾偈) 2014年3月5號 (三) 01:43 (UTC)

多謝回應。--WikiCantona (傾偈) 2014年3月6號 (四) 00:35 (UTC)