Wikipedia:基礎文章/等級/1

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
基礎文章
等級 1     等級 2     等級 3     等級 4     等級 5

基礎文章》係一啲所有維基百科都應該有嘅文章,依數量分為十篇(等級 1)、一百篇(等級 2)、一千篇(等級 3)、一萬篇(等級 4),五萬篇(等級 5)。

呢到列咗10篇好重要嘅文章,係由英文版Level 1 Vital articles譯過嚟嘅,喺基礎文章之中係等級 1,啫係非常之重要咁解。希望大家一齊努力去寫以下嘅文章,令佢哋成爲好文甚至正文

篇幅 文章隔籬嘅字數係由「加權文長」模板生成,係字數嘅3.7倍。

等級 1 基礎文章(10 篇)[編輯]