Wikipedia:里程碑/2008年

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search


2008年[編輯]

十二月廿七號[編輯]

 • 文章過咗9600篇。

十二月廿一號[編輯]

 • 文章過咗9500篇。

十二月七號[編輯]

 • 文章過咗9400篇。

十一月廿一號[編輯]

 • 文章過咗9300篇。排八十二位。

十一月三號[編輯]

 • 文章過咗9200篇。

十月廿二號[編輯]

 • 文章過咗9100篇。

十月四號[編輯]

 • 文章過咗9000篇。

九月十九號[編輯]

 • 文章過咗8900篇。

九月九號[編輯]

 • 文章過咗8800篇。排八十三位。

八月廿七號[編輯]

 • 文章過咗8700篇。

八月十四號[編輯]

 • 文章過咗8600篇。

七月卅一號[編輯]

 • 文章過咗8500篇。

七月廿一號[編輯]

 • 文章過咗8400篇。

七月十號[編輯]

 • 文章過咗8300篇。

七月五號[編輯]

 • 文章過咗8200篇。

七月一號[編輯]

 • 文章過咗8100篇。

六月廿四號[編輯]

 • 文章過咗8000篇。

六月十一號[編輯]

 • 文章過咗7900篇。排八十四位。

六月六號[編輯]

 • 文章過咗7800篇。

五月卅號[編輯]

 • 文章過咗7700篇。

五月九號[編輯]

 • 文章過咗7600篇。

四月七號[編輯]

 • 文章過咗7500篇。

三月十三號[編輯]

 • 文章過咗7400篇。

二月廿一號[編輯]

 • 文章過咗7300篇。

二月十五號[編輯]

 • 文章過咗7200篇。

一月二十號[編輯]

 • 文章過咗7100篇。

一月十二號[編輯]

 • 文章過咗7000篇。排八十五位。

一月十號[編輯]

 • 文章過咗6900篇。

一月七號[編輯]

 • 文章過咗6800篇。排八十七位。

一月四號[編輯]

 • 文章過咗6700篇。排八十八位。