Wikipedia:里程碑/2012年

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search


2012年[編輯]

十二月廿八號[編輯]

  • 文章過咗22000篇。排九十二位。

七月十九號[編輯]

  • 文章過咗21000篇。

五月十八號[編輯]

  • 文章過咗19000、20000篇。排八十七位。

五月十三號[編輯]

  • 文章過咗18000篇。

四月廿八號[編輯]

  • 文章過咗17900篇。排八十九位。

四月十三號[編輯]

  • 文章過咗17800篇。排九十位。

三月廿六號[編輯]

  • 文章過咗17600篇。

三月七號[編輯]

  • 文章過咗17500篇。排九十一位。