Wikipedia:里程碑/2009年

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢


2009年[編輯]

十二月三十一號[編輯]

 • 文章過咗13000篇。

十二月廿九號[編輯]

 • 文章過咗12900篇。

十二月廿五號[編輯]

 • 文章過咗12800篇。排八十位。

十二月十六號[編輯]

 • 文章過咗12700篇。

十二月八號[編輯]

 • 文章過咗12600篇。

十二月二號[編輯]

 • 文章過咗12500篇。

十一月廿六號[編輯]

 • 文章過咗12400篇。

十一月十八號[編輯]

 • 文章過咗12300篇。

十一月十二號[編輯]

 • 文章過咗12200篇。

十一月三號[編輯]

 • 文章過咗12100篇。

十月廿五號[編輯]

 • 文章過咗12000篇。

十月二十號[編輯]

 • 文章過咗11900篇。

十月九號[編輯]

 • 文章過咗11800篇。

九月廿五號[編輯]

 • 文章過咗11700篇。

九月三號[編輯]

 • 文章過咗11600篇。

八月廿八號[編輯]

 • 文章過咗11500篇。

八月四號[編輯]

 • 文章過咗11400篇。

七月十八號[編輯]

 • 文章過咗11300篇。排八十一位。

六月二十三號[編輯]

 • 文章過咗11200篇。

六月二十二號[編輯]

 • 文章過咗11100篇。

六月十六號[編輯]

 • 文章過咗11000篇。

五月二十八號[編輯]

 • 文章過咗10900篇。

五月十二號[編輯]

 • 文章過咗10800篇。

四月十九號[編輯]

 • 文章過咗10700篇。

四月九號[編輯]

 • 文章過咗10600篇。

四月三號[編輯]

 • 文章過咗10500篇。

三月十八號[編輯]

 • 文章過咗10400篇。

三月三號[編輯]

 • 文章過咗10300篇。

二月十五號[編輯]

 • 文章過咗10200篇。

一月卅一號[編輯]

 • 文章過咗10100篇。

一月廿六號[編輯]

 • 文章過咗10000篇。

一月廿四號[編輯]

 • 文章過咗9900篇。

一月十八號[編輯]

 • 文章過咗9800篇。

一月八號[編輯]

 • 文章過咗9700篇。