Wikipedia talk:正文候選

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

討論時間[編輯]

想請問其實一篇文討論幾多日(禮拜/年)呢?- (傾偈) 2009年9月5號 (六) 07:53 (UTC)

我諗因為粵語維基嘅活躍程度變化好大,鑑生定個討論時限未必咁好。我覺得應該討論到大致有共識為止,以一個禮拜為下限。 2011年6月13號 (一) 12:58 (UTC)

長度[編輯]

我見過啲長文多數都係LAK LAK KAK KAK半國語咁. 我建議, 以後評審唔論長度. 甚至越短越好, 因為簡短明快係廣東話特徵.* = )< Hillgentleman||二零一一年六月十一號(星期六)格林威治 12點27分35秒。>

咁又唔可以短得滯,因為太短就講唔晒一樣嘢應該要介紹嘅內容。文筆的確越簡潔越好,但係內容就應該要全面。 2011年6月13號 (一) 12:58 (UTC)
重點係, 正文係我地呢度嘅範文. 家陣啲長文無一篇啲文筆掂.* = )< Hillgentleman||二零一一年六月十三號(星期一)格林威治 21點20分30秒。>
咁就應該趁篇文仲候選緊嘅時候提出反對喇。文筆呢啲嘢,要執唔難。我睇你之前執我啲文筆,都覺得你幾高手。反而內容唔夠全面,唔係改兩筆就搞得掂嘅事。 2011年7月6號 (三) 15:16 (UTC)
OK. * = )< Hillgentleman||二零一一年七月六號(星期三)格林威治 19點12分29秒。>