Walter Kohn

出自維基百科,自由嘅百科全書
(由沃爾特·科恩跳轉過嚟)
Walter Kohn
出生日1923年3月9號 喺Wikidata改呢個
出生地維也納 喺Wikidata改呢個
死亡日2016年4月19號 喺Wikidata改呢個 (93歲)
死亡地聖塔芭芭拉 喺Wikidata改呢個
死因laryngeal cancer 喺Wikidata改呢個
國籍加拿大美國奧地利 喺Wikidata改呢個
識嘅語言英文 喺Wikidata改呢個
學位哲學博士 喺Wikidata改呢個
母校多倫多大學哈佛大學、Akademisches Gymnasium 喺Wikidata改呢個
職業物理學家、大學教員、化學家 喺Wikidata改呢個
僱主University of California, Santa Barbara、聖地牙哥加州大學卡利之美隆大學 喺Wikidata改呢個
名作density functional theory 喺Wikidata改呢個
阿爸Salomon Kohn 喺Wikidata改呢個

Walter Kohn(華特·康,1923年3月9號2016年4月19號)係奧地利出生嘅美國化學家,佢係固體物理學量子化學嘅專家,對於密度泛函理論(Density Functional Theory,簡稱DFT)嘅發展有重大貢獻。

康喺1964年提出咗密度泛函理論嘅基本原理,呢個理論係研究物質中電子運動嘅方法。康嘅貢獻使得科學家可以更有效咁計算物質嘅性質同化學反應,有助於理解原子分子嘅行為。

康嘅研究對於固體物理學同量子化學領域有深遠嘅影響。佢嘅工作使到科學家可以更準確咁預測材料嘅性質,例如電子結構能帶結構反應動力學等等。呢啲知識對於材料科學、化學工程同電子學嘅發展有重要意義。

康喺2000年因為佢對密度泛函理論嘅貢獻而得到諾貝爾化學獎。佢嘅工作被廣泛應用喺科學研究同實際應用中,對於推動現代材料科學同化學有著重要影響。

出面網頁[編輯]