Talk:反修例運動期間嘅警察濫權

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

標題有無需要統一返個運動名呢?[編輯]

標題有無需要統一返個運動名呢?其他語言都基本統一。

語言 運動標題 警察濫權標題 係咪一致
中文 反對逃犯條例修訂草案運動 對於反對逃犯條例修訂草案運動中香港警隊的批評 完全一致
英文 2019–20 Hong Kong protests Police misconduct allegations during the 2019–2020 Hong Kong protests 完全一致
越南文 Biểu tình tại Hồng Kông 2019–2020 Cáo buộc cảnh sát Hồng Kông trong biểu tình tại Hồng Kông năm 2019 除年份外一致
粵文 反逃犯條例修訂運動 反送中運動期間嘅警察濫權 唔一致

--Kowlooner (傾偈) 2020年5月10號 (日) 13:41 (UTC)[回覆]

「反修例運動期間嘅警察濫權」?SC96 (傾偈) 2020年5月10號 (日) 15:04 (UTC)[回覆]
支持「反修例運動期間嘅警察濫權」標題。翹仔 (傾偈) 2020年5月11號 (一) 22:59 (UTC)[回覆]
反修例運動 期間嘅警察濫權」比 「反送中運動 期間嘅警察濫權」中立啲,前者好啲。--WikiCantona (傾偈) 2020年5月12號 (二) 23:43 (UTC)[回覆]
搬咗,有更好提議嘅話歡迎提出。翹仔 (傾偈) 2020年5月15號 (五) 13:25 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2020年9月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 5 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2020年9月2號 (三) 09:07 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2020年9月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 7 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2020年9月15號 (二) 21:35 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2021年5月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 11 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2021年5月23號 (日) 18:44 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2021年6月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 10 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2021年6月24號 (四) 01:00 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2021年12月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 12 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2021年12月25號 (六) 16:09 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2022年1月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 8 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2022年1月7號 (五) 21:36 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2022年1月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 15 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2022年1月11號 (二) 16:33 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2022年1月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 11 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2022年1月27號 (四) 00:13 (UTC)[回覆]

對外連結有變 (2022年5月)[編輯]

各位編輯仝人:

我啱啱救返反修例運動期間嘅警察濫權上面嘅 10 個對外連結。麻煩檢查下我改嘅嘢。有咩查詢,或者想隻機械人唔理啲外連,或者想隻機械人成版唔好掂,請睇呢版簡明嘅問答頁。我改咗呢啲外連:

如果隻機械人有錯,請睇問答頁嘅指示。

唔該晒!—InternetArchiveBot (報告軟件缺陷) 2022年5月14號 (六) 15:37 (UTC)[回覆]