Wikipedia:機械人/請求核准

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢
機械人
機械人政策  · 請求核准  · 點樣開一個機械人  · 機械人核准小組 Crystal Clear action run.png
請求一啲要機械人做嘅嘢  · 機械人擁有者通告版  · 機械人狀態頁  · BAG管理工具
捷徑:
WP:B/RFA
WP:BRFA
WP:RFBOT
WP:RFBA

響維基百科行Wikipedia:機械人,要先通過核准手續。請響下面申請。你亦可以去機械人請求揾人幫你砌一隻。

點做 / How to[編輯]

I
開戶口,開頁,描述機械人。

請做以下嘅嘢:

  1. 登入後,幫你隻機械人開個户口
  2. 用下面輸入盒開一頁,簡單介紹你隻機械人。註明維護者。
  3. {{bot|你嘅用戶名}} 入你隻機械人嘅用戶頁)。
Create an account. Create a page for the bot, describing its functions.
  1. Log into your own account, and open an account for your bot here.
  2. Create a page with the inputbox below, describing the bot briefly.
  3. Insert {{bot|your ''own'' username}} into the bot's userpage.
II
排隊
  1. 插呢節維基文 {{Wikipedia:機械人/請求核准/機械人名}}呢度 .
Queue up
  1. Insert the wikitext {{Wikipedia:機械人/請求核准/BotName}} here.

輸入盒/ Inputbox[編輯]現時請求核准緊嘅機械人 Current requests for approval[編輯]

試用緊嘅機械人 Bots in a trial period[編輯]

已經核准嘅機械人 Approved Requests[編輯]

己經成功過咗試用期嘅機械人會響呢度列示最少7日,然後歸檔。呢啲機械人唔再需要做其它核准動作。舊嘅請求可以響歸檔度搵到。

已經過期嘅請求 Expired Requests[編輯]

工地[編輯]

機械人/請求核准/Alexbot 機械人/請求核准/AlleborgoBot 機械人/請求核准/Almabot
機械人/請求核准/Amirobot 機械人/請求核准/Amolbot 機械人/請求核准/ArthurBot
機械人/請求核准/AvicBot 機械人/請求核准/BOTijo 機械人/請求核准/BendelacBOT
機械人/請求核准/BokimBot 機械人/請求核准/BotMultichill 機械人/請求核准/BotName
機械人/請求核准/Byrialbot 機械人/請求核准/CarsracBot 機械人/請求核准/Chobot
機械人/請求核准/ChuispastonBot 機械人/請求核准/CommonsDelinker
機械人/請求核准/DEagleBot 機械人/請求核准/DarafshBot 機械人/請求核准/Darkicebot
機械人/請求核准/Diego Grez Bot 機械人/請求核准/Dinamik-bot 機械人/請求核准/EleferenBot
機械人/請求核准/ElphiBot 機械人/請求核准/EmausBot 機械人/請求核准/Escarbot
機械人/請求核准/FiriBot 機械人/請求核准/Gabrielchihonglee-Bot 機械人/請求核准/GedawyBot
機械人/請求核准/HerculeBot 機械人/請求核准/HiW-Bot 機械人/請求核准/Huzzlet the bot
機械人/請求核准/Idioma-bot 機械人/請求核准/IluvatarBot 機械人/請求核准/JAnDbot
機械人/請求核准/JYBot 機械人/請求核准/JackieBot 機械人/請求核准/Justincheng12345-bot
機械人/請求核准/KamikazeBot 機械人/請求核准/Kgsbot 機械人/請求核准/Kwjbot
機械人/請求核准/Le Pied-bot 機械人/請求核准/Loveless 機械人/請求核准/Luckas-bot
機械人/請求核准/MahdiBot 機械人/請求核准/MastiBot 機械人/請求核准/MelancholieBot
機械人/請求核准/MerlIwBot 機械人/請求核准/Mjbmrbot 機械人/請求核准/Movses-bot
機械人/請求核准/Muro Bot 機械人/請求核准/NobelBot 機械人/請求核准/OKBot
機械人/請求核准/PipepBot 機械人/請求核准/PixelBot
機械人/請求核准/Pokbot 機械人/請求核准/Ptbotgourou 機械人/請求核准/Purbo T
機械人/請求核准/R. Hillgentleman 機械人/請求核准/Rameshngbot 機械人/請求核准/Rezabot
機械人/請求核准/Robbot 機械人/請求核准/Rubinbot 機械人/請求核准/SantoshBot
機械人/請求核准/SassoBot 機械人/請求核准/ShinjimanBot 機械人/請求核准/SieBot
機械人/請求核准/Skjackey tse-bot 機械人/請求核准/Soulbot 機械人/請求核准/SpBot
機械人/請求核准/SreeBot 機械人/請求核准/Synthebot 機械人/請求核准/TXiKiBoT
機械人/請求核准/TestBot 機械人/請求核准/Thijs!bot 機械人/請求核准/TjBot
機械人/請求核准/TobeBot 機械人/請求核准/TuHan-Bot 機械人/請求核准/Vagobot
機械人/請求核准/Vina-iwbot 機械人/請求核准/VolkovBot 機械人/請求核准/WikiDreamer Bot
機械人/請求核准/WikitanvirBot 機械人/請求核准/Xqbot 機械人/請求核准/YFdyh-bot
機械人/請求核准/Zxabot 機械人/請求核准/ZéroBot
機械人/請求核准/初始輸入 機械人/請求核准/已批准
機械人/請求核准/已批准/歸檔 機械人/請求核准/已批准/歸檔/2006年 機械人/請求核准/已批准/歸檔/2007年
機械人/請求核准/已批准/歸檔/2008年 機械人/請求核准/已批准/歸檔/2009年 機械人/請求核准/已批准/歸檔/2010年
機械人/請求核准/已批准/歸檔/2011年 機械人/請求核准/已批准/歸檔/2012年 機械人/請求核准/機械人名
機械人/請求核准/版頭 機械人/請求核准/輸入盒 機械人/請求核准/電腦