跳去內容

廣府人

出自維基百科,自由嘅百科全書
(由廣府民系跳轉過嚟)
廣府人/廣東人
總人口
6600萬[1]~1億
分佈地區
中國廣東廣西香港澳門)、美國英國大馬加拿大星架坡越南澳洲
語言
粵語。比較多人識講所在國嘅國家通用語言。
宗教信仰
主要係大乘佛教道教,有儒家思想同中國民間宗敎背景。有部份人信天主教基督新教。有小部分信回敎,呢部份人畀中國政府識別爲回族。亦有唔信教或者無神論。
相關種族
漢族四邑人百越

廣府人粵拼gwong2 fu2 jan4),亦有廣東人gwong2 dung1 jan4)呢種叫法,早期移民海外嘅廣東人一般自稱唐人。係指以粵語(又嗌白話、廣東話、廣州話、廣府話、海外華人慣稱唐話)爲母語嘅人群,主要分佈喺中國南部嘅珠江三角洲,學術上嗌廣府民系gwong2 fu2 man4 hai6),基本算做漢族民系。廣義上嘅廣府人等同於粵語人群,即係包括蜑家四邑、廣西等,而具體到族群認同,就僅指舊時廣州府住落嘅居民(所以嗌「廣府」),比如四邑因爲啲話好唔同而自成一系、蜑家因爲舊時有陸上人同水上人之分而唔同廣府人撈埋、廣西嘅粵人亦都有自己嘅族群認同等等。

今下,廣府人係世界各地都搵得到,而大部份住喺廣東廣西海南香港澳門東南亞同歐、美、澳、加都有唔少。

[編輯]

廣府人、廣府話呢兩個詞比較學術同埋書面,日常生活好少人會噉講或者噉樣自稱,習慣上自稱爲廣東人,包括海外粵人亦都噉樣稱呼自己。

不過廣東本身有唔以粵語爲母語嘅族群,比如客家人潮汕人,佢哋都係住落廣東嘅族群,但一個講客家話,一個講潮汕話,佢哋唔將自己認同爲講白話嘅人。佢哋同廣府人一齊構成廣東嘅三大族群。另外,廣東有五個世居嘅少數民族,其中壯族瑤族都有自己嘅話,畲族大部份講客家話,佢哋唔算做廣府人。不過之中嘅回族、滿族,佢哋都係講白話,所以算做廣府人。即係話廣府人係以語言爲依歸嘅族群,呢個同族源、族史有關,所以可以跨民族[2]

同時廣東人亦唔止分佈喺家下嘅廣東省,除咗海外僑民,廣東人亦分佈喺廣西、海南、港澳。不過呢個係政區變動造成嘅,喺中國大多廣東人世居嘅地方原本係屬廣東省,其中港澳係由於以前畀歐洲人佔領做屬地,所以從廣東分離出去;而廣西嘅粵語區喺佢嘅東南部,有相當部份原本係廣東省轄地,中華人民共和國成立後,經過政區變動,呢啲地方變成屬廣西;海南原本係廣東一部份,亦係共和國時期嘅政區變動,海南獨立成省,形成而家廣東人喺中國嘅跨省區分佈。

另外重有種自稱叫做本地人bun2 dei6 jan4),呢個係面對喺廣府話地區嘅其他族群時所用嘅名,比如面對珠三角地區嘅客家人、潮州人、以及北方人。出咗粵語地區嘅廣東人,唔會噉樣自稱。另外喺桂南、粵西嘅客粵雜居區,粵人自稱做地老dei6 lou5),而客家人叫做新民。

族源同認同標誌[編輯]

廣府人主要係以語言認同爲標誌嘅族群,換言之,講親白話兼且講得好嘅人,都會睇做自己人,反而血統、祖籍比較次要,噉同廣東史有關。

廣東原本係百越之地,秦代時經略嶺南,嶺南地區併入到中國版圖,自此受中華文化影響。南越國時期,當政和揖百越,中原文化同百越文化融合,形成廣東文化嘅底色。由於廣東文化一開始係融合出來嘅,同時廣東歷來海貿發達,比較能夠包納外界事物,形成有海洋文明特徵嘅包納傳統[3]

日後廣東地方發展,不斷開發,到唐代時,廣州已經發展成國際都會,外國僑民常居廣州,之後有部份嘅外國僑民留遺廣府,啲後代成為廣府人。同時廣府地區作爲華南中心地方,同嶺北有好多嘅交往,亦有好多北人南下嶺南,定居於此,正如蘇東坡嘅詩:「不辭長作嶺南人」。其中宋代滅亡時,宋朝嘅朝廷走難廣東,帶起大批臣民追隨佢,崖山海戰失敗,陸秀夫孭住皇帝仔跳海,當時有數十萬人跳海殉國,但亦有好多北方臣民因此留居廣東,融入廣府。嶺南地區屬於中國最開放、但遺民又最多嘅地方之一[3]

近世以來,廣州作爲繁華大埠,亦吸引各地商人。尤其係清代時,一口通商,廣州作爲中國同西方唯一嘅貿易港,滙聚全中國同埋來華外國商人。十三行中嘅大行商,有好多其實係祖籍外省,但佢哋住落咗後,都融入本土,成爲廣府人[4]。另外澳門喺過百年嘅葡屬時期內,葡人歸化當地,除咗產生土生葡人,亦有葡人血統滙入到廣府人當中;同樣香港喺英屬時期,亦有啲西洋人就此滙入廣府人,比如澳門賭王何鴻燊同埋佢嘅家族有西洋血統。喺港英政府揀中廣東話做合法嘅中文後,香港其他嘅中文勢力大減,原本喺香港嘅北方人、江浙人、客家人、福建人等,逐漸都歸入廣府人,有共同嘅語言認同。

呢啲屬於工商移民,另外有軍政移民、農業移民[3]。軍政移民有清代時駐防廣州嘅八旗兵,以及中共統治廣東後南下嘅北方幹部;農業移民有客家地區來珠三角墾殖嘅客家人。雖然相比工商移民,呢兩類移民融入廣府嘅速度慢啲,但亦有相當嘅人歸化本地。不過其中客家移民同廣府人有過嚴重衝突,即係土客械鬥,「客家」呢個名本身係廣府人對佢哋嘅稱呼,話佢哋唔係「本地[3]。所以呢兩個族群雖然都世居廣東,但之間嘅族群分界重係明顯。

所以廣府人嘅族群認同在於文化認同、語言認同,反而祖上血統、祖籍何處唔多緊要,因爲要講起祖宗,廣府人嘅血脈來源係非常之雜嘅。相對來講,廣州府地區作爲廣東最富庶發達嘅地方,同外界交流好多,所以外來移民亦多;而其他嘅粵語地區人群血緣純啲,無話四方雜處。

喺珠三角地區,廣府人有個緊要嘅認同標誌係珠璣巷。傳說宋代時,因爲戰亂,北方各地嘅人湧入廣東,其中位於而家南雄嘅珠璣巷曾經係先民落腳嘅地方。後來戰亂南移,啲人唯有繼續向南走難,最後喺珠三角落地生根、開枝散葉。呢個傳說唔係話所有廣東人都係珠璣巷移民嘅後裔,作爲認同標誌,講明咗廣府認同嘅成形,以當年嘅北人南下作爲自己族群嘅集體記憶。

民族劃分[編輯]

大部份嘅廣府人屬於漢族,但係根據現時中華人民共和國嘅民族劃分,有啲廣府人屬於其他嘅法定民族。其中有啲廣府人信回敎,呢部分人劃入回族,亦即係廣府回民。有部份嘅廣府人祖上有旗籍,清代時屬於旗民,所以劃入滿族,亦即係廣州滿族。

由於回敎傳入廣州嘅時間比較早,廣州嘅懷聖寺係中國最早嘅清真寺之一,同時廣州作爲中國南方大埠,同外國交往多,形成咗蕃坊呢個僑民區,其中大多僑民來自中東,於是唐宋落籍嘅中東蕃商係一部份廣府回民嘅先祖;元明兩代中國其他地方搬入廣州嘅回民亦係廣府回民嘅來源之一[5]

清代時,八旗兵丁世代駐守廣州,廣州係清朝97個駐防點之一。呢批人有旗籍,屬於旗人,後來根據呢點,佢哋劃爲滿族。廣府人中嘅滿族有兩個來源,分爲漢軍八旗同滿洲八旗,都係當初由北京嘅京旗外派來廣州嘅八旗軍[6]

而喺海外,一般廣府人睇做爲華人,亦即唐人、華族,而唔會追究祖上淵源。

睇埋[編輯]

[編輯]

  1. "Chinese, yue". 民族語(Ethnologue). 喺2015年5月25號搵到.
  2. . 廣東省人民政府. 原著喺2013年10月29號歸檔. 喺2015年5月25號搵到.
  3. 3.0 3.1 3.2 3.3 羅韜 (2014年2月21號). . 南方週末. 喺2015年5月25號搵到.
  4. 增井經夫(著);王繼棠(譯). . 喺2015年5月25號搵到.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  5. 姜永興. . 喺2015年5月25號搵到.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)
  6. 42期(廣州的八旗子弟去的鐵騎難回夢裏的家園. 廣州圖書館. 2007年3月6號. 喺2015年5月25號搵到.{{cite web}}: CS1 maint: url-status (link)