Wikipedia talk:管理員留言板

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

呢一板係畀各位搵管理員吹下水,大家交流下嘅地方。想留言就撳開新節


Wanted Pages[編輯]

Special:Wantedpages九月一號之後都無新嘢。HenryLi 2007年11月14號 (三) 08:32 (UTC)

創建香港演員條目'王文君'[編輯]

我想創建一個香港演員'王文君'的條目,因為網上沒有她最近這些年的消息記錄,我只把我知道的她的一些情況大概說了一下,想通過wiki的平臺充實內容,字數不多,所以管理員就把我的條目刪除了. 我才剛剛使用wiki的自主編輯發佈功能,不太瞭解如何使用以及規則,又念及自己以及國內好多網友對'王文君'的好奇,所以想創建一個條目,通過廣大網友的共同努力完善此條目,希望管理員以及wiki其他同志能幫幫我