淡米爾文

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
淡米爾文
தமிழ்
發音IPA: /t̪ɐmɨɻ/
用嘅國家、地區Flag of India.svg 印度淡米爾納德邦本地治里
Flag of Sri Lanka.svg 斯里蘭卡
講嘅人口6,900萬(2011年)[1]
L2中文第二語言:800萬人[2]
排名第18名。同德文越南文烏都文接近。
系屬
達羅毗荼語系
 • 南達羅毗荼語族
  • 淡米爾-卡納達語支
   • 淡米爾-戈打古
    • 淡米爾-馬拉也林
     • 淡米爾語系
      • 淡米爾文
文字淡米爾字母
官方地位
官方語言Flag of Sri Lanka.svg 斯里蘭卡
星加坡
Flag of India.svg 印度淡米爾納德邦本地治里(同時係印度國家語言)
管理機構淡米爾納德邦政府同啲學會
語言代碼
ISO 639-1ta
ISO 639-2tam
ISO 639-3tam
印度、斯里蘭卡嘅淡米爾文分佈區
 
Indic script
呢版有婆羅米系文字。如果你部電腦無相應嘅字型來支援顯示,噉可能啲字嘅元音符號會附標喺唔啱嘅位置。請去睇英文版嘅幫助來解決呢個問題。

淡米爾文粵拼daam6 mai5 ji5 man4*2淡米爾文தமிழ்,拉丁轉寫:tamiḻ,國際音標:[t̪ɐmɨɻ][註 1],係南印度嘅一種,屬達羅毗荼語系,係淡米爾人嘅民族語言,字母由梵文演變出來。淡米爾文喺2011年約莫有7,000萬人用緊,係世界第18大語種。

淡米爾文係世界上最古老嘅古典語文之一[3][4],至今重用緊。根據印度憲法第八附則規定,淡米爾文係印度22種國家語言之一(scheduled languages),有近似印地文嘅官方地位,響淡米爾納德邦本地治里聯邦屬地則係正式官方語言。同時喺斯里蘭卡星加坡都係法定語言。而喺馬來西亞、星架坡呢啲地方,淡米爾話係南印度裔主要講嘅話[5][6]。喺呢兩個地方,啲學校將淡米爾文認證爲有學術價値嘅語文,亦有淡米爾文堂,譬喻馬來亞大學揀得嘅課程中就有淡米爾文課,係呢間學校唯一揀得嘅印度語言課程[7]。同時淡米爾文係馬來西亞高等教育文憑四門語文科之一(四門語文科任揀一門去考,有馬來文中文阿拉伯文、淡米爾文)[8]。2004年,印度政府中文印度政府宣佈淡米爾文係古典語文,係第一隻俾當地政府宣佈係古典語文嘅印度語言。

淡米爾文係區別元音長短嘅語言。淡米爾(தமிழ்,Tamiḻ)呢個名稱,有講法話係達羅米拉(த்றமிழ,Dramiḻa;源自達羅毗荼,த்றவித,Dravida)嘅變化形。淡米爾(தமிழ்,Tamiḻ)呢個單詞本身有「甜美」嘅意味。

同淡米爾文關係比較親嘅係馬拉也林文,亦係屬達羅毗荼語系,不過馬拉也林文借用咗好多梵文詞,相對來講,淡米爾文少噉啲梵文,所以喺辭彙上隔開咗呢兩隻話,雙方都無咁易聽明對方講乜。

分類[編輯]

淡米爾文屬達羅毗荼語系嘅南部系統,即佢係屬南部達羅毗荼語族嘅語言[9]。喺印度指定爲官方語言嘅主要語言中,同淡米爾文喺系統上最相近嘅係馬拉也林文,直到9世紀時,馬拉也林文都仲係淡米爾文嘅方言[10]。呢兩種語言間喺先史時代就有分離跡象,佢嘅西部方言(馬拉也拉文嘅原型)已經有分裂嘅證據,慢慢噉有咗差異[11],到13~14世紀時,呢兩種語言完全唔同,分離爲兩種語文[12]

[編輯]

 1. 詞尾可以換成「話」、「語」。「淡米爾」係星馬譯法,直接譯自淡米爾文發音;中國大陸譯爲泰米爾,臺灣譯爲坦米爾,呢兩個譯法都係轉音自英文嘅Tamil(/ˈtʰæmɪl/)。

[編輯]

 1. "Scheduled Languages in descending order of speaker's strength - 2011" (PDF). Registrar General and Census Commissioner of India. 原先內容歸檔 (PDF)喺2018-11-14. 喺2021-10-10搵到.
 2. Tamil language at Ethnologue英文Ethnologue (24th ed., 2021)
 3. Burton Stein (1977年11月). "Circulation and the Historical Geography of Tamil Country" (英文). 亞洲研究日報(The Journal of Asian Studies). p. (1): 7–26. 喺2007年5月3號搵到.DOI:10.2307/2053325,JSTOR 2053325
 4. Sanford B. Steever (1998年). The Dravidian languages(書名譯:達羅毗荼語系). First Published. p. 6–9頁. ISBN 0-415-10023-2.
 5. Kumar Soundrapandian. "Social: Indian Malaysian Online(社會:印度裔馬來西亞人在綫)" (英文). Indianmalaysian.com(印裔馬來西亞人). 喺2015年4月17號搵到. Tamils form 70% of Indians. Other linguistic groups: Telugu, Malayalee, Punjabi, Bengali and Ceylonese Tamil(譯:淡米爾人佔印度裔嘅七成。其他語言族群:泰盧固人、馬拉也林人、旁遮普人、孟加拉人、錫蘭淡米爾人。)
 6. "Census of Population 2010" (PDF). 原著 (PDF)喺2011年2月20號歸檔. 喺2011年8月6號搵到.
 7. "馬來亞大學官網". 原著喺2014年7月1號歸檔. 喺2015年4月17號搵到.
 8. "2012年STPM有關資料".
 9. 吉利師那穆提2003,第19頁。
 10. 飛利曼1998,第39頁。
 11. 美濃1990。
 12. 安德羅諾夫1970,第21頁。

參攷資料[編輯]

 • 吉利師那穆提·帕德烈拉珠(Krishnamurti, Bhadriraju) (2003年). The Dravidian Languages(達羅毗荼語言). 劍橋大學,劍橋語言調查組. ISBN 0-521-77111-0.
 • 飛利曼·烈池(Freeman, Rich) (1998年). Rubies and Coral: The Lapidary Crafting of Language in Kerala(紅寶石同珊瑚:基拉拉嘅語言珍寶). 亞洲研究雜誌(The Journal of Asian Studies),亞洲研究協會. 57 (1): 38-65. doi:10.2307/2659023.
 • 美濃·A·歌永丹括提(Menon, A. Govindankutty) (1990年). Some Observations on the Sub-Group Tamil–Malayalam: Differential Realizations of the Cluster *nt(淡米爾—馬拉也林語組嘅一啲觀察:輔音群nt嘅差異實現). 東方及非洲研究通報(Bulletin of the School of Oriental and African Studies),倫敦大學. 53 (1): 87-99. doi:10.1017/S0041977X00021285. Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
 • 安德羅諾夫.M.S.(Andronov, M.S.) (1970年). Dravidian Languages(達羅毗荼語言). 鬧卡出版社(Nauka Publishing House).