Wikipedia:本地大使館

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢

CivilKapokFlag.svg Flag of Hong Kong.svg Flag of Macau.svg 粵語[編輯]

正體字:
歡迎光臨粵語維基百科大使館!有朋自遠方來,不亦樂乎?大使館係用嚟幫想編輯粵語維基百科,但係唔識粵語嘅用戶。如果閣下需要幫手嘅話,請聯絡其中一位大使。閣下亦都可以參觀下我哋嘅城市論壇

简体字:
欢迎光临粤语维基百科大使馆!有朋自远方来,不亦乐乎?大使馆系用嚟帮助想编辑粤语维基百科,但系唔识粤语嘅用户。如果阁下需要帮手嘅话,请联络其中一位大使。阁下亦都可以参观下我哋嘅城市论坛

大使:小祐KOP-SEE殘陽孤俠theodoreianmo2Richard923888

Flag of the People's Republic of China.svg Flag of the Republic of China.svg Flag of Singapore.svg Flag of Malaysia.svg 國語/普通话[編輯]

正體中文:
歡迎光臨粵語維基百科大使館!有朋自遠方來,不亦樂乎?大使館是為了幫助想編輯粵語維基百科,但是不懂粵語的普通話客戶而設立的。如果閣下需要幫助的話,請聯絡其中一位大使。閣下也可以參觀一下我們的城市論壇

简体中文:
欢迎光临粤语维基百科大使馆!有朋自远方来,不亦乐乎?大使馆是为了帮助想编辑粤语维基百科,但是不懂粤语的普通话客户而设立的。如果阁下需要帮助的话,请联络其中一位大使。阁下也可以参观一下我们的城市论坛

大使:小祐KOP-SEELCRichard923888Hello903hello

Fukien Provincial Government Seal.svg Bân-lâm-gú/Bân-lâm-gí[編輯]

Lí hó. Tsin huaⁿ-hí ū pîng-iú tuì tsiah hn̄g ê sóo-tsāi lâi. Tsáiⁿ-iūⁿ tsiah ū-huat kā lí tàu-saⁿ-kāng? Tshiáⁿ lí sing khuàⁿ māi gún ê siâⁿ-tshī lūn-tuâⁿ.

toa7 hou7:Richard923888

Flag of the Qing Dynasty (1889-1912).svg文言[編輯]

歡迎蒞臨粵語維基大典大使館!有朋自遠方來,不亦樂乎?若君工於文言而欲著書於此,大使館願助君一臂之力。有意求助,請投書一大使。君亦可蒞臨會館一覽。

大使:殘陽孤俠richard923888

Flag of Japan.svg日本語[編輯]

広東語版ウィキペディア大使館へようこそ! 大使館は、広東語版ウィキペディアへの投稿をご希望の日本語話者の利用者を支援するために存在しています。お困りの方は、お気軽に大使にご相談ください。また、井戸端もぜひご利用ください。

Flag of Germany (state).svg Flag of Austria (state).svg Flag of Switzerland (Pantone).svg Flag of Liechtenstein.svg Deutsch[編輯]

Guten Tag und Willkommen in der Botschaft der kantonesischsprachigen Wikipedia! Die Botschaft hat es sich zur Aufgabe gemacht, deutschsprachige Mitarbeiter[-innen] zu unterstützen, die zur kantonesischsprachigen Wikipedia beitragen möchten. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, eine[-n] Botschafter[-in] zu fragen. Sie können auch unser Forum besuchen.

Botschafter: 殘陽孤俠, Deryck C., Lorenz.L

Flag of the United Kingdom.svg Flag of the United States.svg Flag of Canada.svg Flag of Australia.svg Flag of New Zealand.svg English[編輯]

Good day, and welcome to the Cantonese Wikipedia's embassy! The Embassy exists to help English-speaking contributors who wish to contribute to the Cantonese Wikipedia. If you need help, please feel free to contact an ambassador. You are also welcomed to visit our Village pump.

Ambassador:Hillgentleman, KOP-SEE, LC, Hello903hello, richard923888, Matttest

Flag of Spain.svg Idiomaespañol.svg Español[編輯]

¡Buenos días y bienvenido a la embajada de la Wikipedia en cantonés! Esta embajada fue escrita para ayudar a los hispanohablantes que quieran contribuir a la Wikipedia en cantonés.

Flag of France.svg Flag of Belgium.svg Flag of Luxembourg.svg Flag of Canada.svg Flag of Switzerland (Pantone).svg Flag of La Francophonie.svg Français[編輯]

Bonjour et bienvenue à l'Ambassade du Wikipédia cantonais ! L'Ambassade permet d'aider des contributeurs francophones qui veulent contribuer au Wikipédia cantonais. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter un ambassadeur. Vous pouvez aussi rendre une visite à notre Bistro.

Ambassadeur: 殘陽孤俠

Flag of Italy.svg Flag of Switzerland (Pantone).svg Flag of San Marino.svg Italiano[編輯]

Salve e benvenuto nell'ambasciata di Wikipedia in lingua cantonese! L'ambasciata intende aiutare i contributori che parlano italiano e che vogliono partecipare a Wikipedia in cantonese. Se avete bisogno di aiuto, non esitate a contattare un nostro ambasciatore. Potete anche dare un'occhiata al nostro Forum.

Vexilloid of the Roman Empire.svg Flag of the Order of St. John (various).svg LĪNGVA LATĪNA[編輯]

SALVĒ, AMĪCVLĪ AMĪCVLÆQVE! QVŌMODONE POSSVMVS VŌBIS ADIUVĀRE? ADĪTO TABERNÆ NŌSTRÆ, AMĀBŌ TĒ.

Flag of Vietnam.svg Tiếng Việt[編輯]

Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với Wikipedia tiếng Quảng Đông! Đại sứ quán này được thiết lập cho người Việt muốn chỉnh sửa Wikipedia tiếng Quảng Đông. Nếu bạn cần giúp đỡ, bạn có thể liên hệ với đại sứ của chúng tôi. Bạn cũng có thể đến với trang thảo luận của chúng tôi.

Đại sứ: s7w4j9

Flag of Russia.svg Flag of the CIS.svg Pyсский[編輯]

Здраствуйте и добро пожаловать в посольство кантонской Википедии! Если вы говорите по-pyccки и вы хотитe поучастствовать в работе кантонской Википедии, вaм пoмoжет этo пocoльcтвo.

Zdravstvujtě i dobro požalovať v posoľstvo kantonskoj Vikipědii! Ěsli vy govoritě po-russki i vy chotitě poučastvovat́ v rabotě kantonskoj Vikipědii, vam pomožet eto posoľstvo.