京族

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
京族/越族
𠊛京(người Kinh)/𠊛越(người Việt)
Vietnamese people.png
由右到左逐行落:越南中部嘅細路仔、阮惠阮廌咸宜帝胡志明、賣字老人家、着越南旗袍嘅少女、南芳皇后保大帝嘅皇后)、武元甲阮氏緣(現任越南國家副主席)、吳寶珠
總人口
7700萬
分佈地區
Flag of Vietnam.svg 越南7359萬4427(2009年)[1]
(佔越南人口嘅85.7%)[2]
Flag of the Czech Republic.svg 捷克(少數民族)[3]6萬931(2010年)[4]
Flag of the United States.svg 美國154萬8449(2010年)[5]
柬埔寨 柬埔寨77萬2916[6]
Flag of France.svg 法國25萬[7]
臺灣 臺灣20萬─40萬(2014年)[8]
澳洲 澳洲17萬4200(2001年)[9]
Flag of Canada.svg 加拿大15萬1410(2001年)[10]
Laos 老撾10萬
馬來西亞 馬來西亞8萬7000[11]
德國 德國8萬3526(2004年)[12]
Flag of the United Kingdom.svg 英國5萬5000到7萬[13][14]
Flag of Poland.svg 波蘭4萬5000
Flag of Japan.svg 日本4萬1136(2008年)[15]
Flag of Russia.svg 俄羅斯3萬6225[16]
Flag of the People's Republic of China.svg 中國3萬
Flag of the Philippines.svg 菲律賓2萬7600
Flag of Thailand.svg 泰國1萬9876
挪威 挪威1萬8333(2006年)[17]
荷蘭 荷蘭1萬8000(2007年)
芬蘭 芬蘭4000[18]
保加利亞 保加利亞1500
語言
越南文(喺中國嘅越僑,亦都識講廣西白話普通話
宗教信仰
大乘佛敎佔主流,有儒敎道敎民間信仰背景[19][20][21]
另外有天主教高臺敎和好敎其他教、唔信敎
相關種族

京族粵拼ging1 zuk6越南文người Kinh/dân tộc Kinh𠊛京/民族京),又叫越族jyut6 zuk6người Việt𠊛越英文Vietnamese people)、安南族on1 naam4 zuk6người An Nam𠊛安南[註 1],係越南最大嘅民族,同時係中國少數民族之一,喺中國政府確認嘅56個民族中人口第44多嘅民族。喺越南作爲主體民族,據2014年報告,越南總人口中85.7%係京族[2],所以寬泛講京族可以睇成越南人,亦有越人、越族嘅名,而歷史上,京人係自稱,越人係他稱[22]。不過喺中國,越人亦可以指百越等好多個民族,所以1958年中國國務院定京族爲正名[23]。而越南亦有好多嘅少數民族,爲咗區別,正式名亦叫京族[22]

京族形成喺而家越南北部同中國南部地區,講嘅越南話屬南亞語系孟─高棉語族[註 2]。京族主要分佈喺越南全國,其中越南嘅平原同大城市基本係京族聚居區[24],另外一啲國家亦有京族,其中美國越僑係越南之外最大嘅京族群體[5]

傳說[編輯]

據京族傳說,京族係神龍雒龍君同仙女嫗姬嘅子孫。呢兩位喺埋一齊,生出一個包,包內有100隻蛋,菢出100個仔,佢哋就係百越嘅祖先。啲仔都出生自同一個包,所以佢哋稱之爲「共包兄弟」(cùng bọc/共𦄾),又叫同胞,佢哋越南人呢種講法係話百越一家,所有越南人都有共同嘅起源。

分佈[編輯]

京族除咗分佈喺越南,越南嘅週邊國(中國老撾柬埔寨泰國)亦有,作爲少數民族存在。

[編輯]

 1. 「族」字尾可以換成「人」字尾。𠊛(người)嘅意思就係「人」。安南呢個名係越南舊名,而家唔常用。
 2. 有爭議,越南文嘅歸屬未定,但學界主流認爲屬南亞語系。南亞語系嘅語族劃分有好多新嘅各家學說,呢度用傳統分法。而比較新嘅學說認爲,越南文有自己嘅語族,稱爲「越語族」、或者叫「越芒語族」、「安南─芒語族」。有中國學者認爲越南文屬漢藏語系壯侗語族,但唔係主流觀點。

[編輯]

 1. 越南中央人口、家庭總調查指導組(Ban chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở trung ương/班指導總調查民數吧家於中央) (2010年6月). "Tổng điều tra dân số và nhà ở Việt Nam năm 2009: Kết quả toàn bộ(總調查民數吧家於越南𢆥2009:結果全部[[Category:有非粵文內容嘅文章]])" (越南文). 河內. p. 134頁到225頁,表5. 喺2012年3月31號搵到. templatestyles stripmarker in |author= at position 70 (help); templatestyles stripmarker in |title= at position 66 (help); URL–wikilink conflict (help)
 2. 2.0 2.1 "The World Factbook - Vietnam" (英文). CIA. 2014年6月20號. 喺2015年4月6號搵到.
 3. "Người Việt được công nhận là dân tộc thiểu số tại Séc(𠊛越得公認羅民族少數在Séc[[Category:有非粵文內容嘅文章]])" (越南文). Báo Đất Việt(報𡐙越). 2013年7月4號. 喺2015年4月6號搵到. templatestyles stripmarker in |publisher= at position 14 (help); templatestyles stripmarker in |title= at position 55 (help); URL–wikilink conflict (help)註:捷克嘅越南文名Séc無對應嘅漢喃。
 4. "Cizinci podle typu pobytu, pohlaví a státního občanství - k 31. 5. 2010" (PDF) (捷克文). 捷克統計處.
 5. 5.0 5.1 "American FactFinder" (英文). 美國統計部. 原著喺2020年2月12號歸檔. 喺2015年4月6號搵到.
 6. "The World Factbook - Cambodia" (英文). CIA. 2014年6月23號. 喺2015年4月6號搵到.
 7. "Cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài(共同𠊛越南於渃外[[Category:有非粵文內容嘅文章]])" (越南文). 歸鄉雜誌. 2005年1月11號. 喺2015年4月6號搵到. templatestyles stripmarker in |title= at position 39 (help); URL–wikilink conflict (help)
 8. "Vietnamese in Taiwan fear an anti-Vietnam backlash may soon ensue". 民視英語新聞. 2014年5月14號. 喺2015年4月6號搵到.
 9. "1301.0 - Year Book Australia, 2005" (英文). 澳洲統計部. 2005年1月21號. 喺2015年4月6號搵到.
 10. "Population by selected ethnic origins, by province and territory (2006 Census)". 原著喺2008年5月30號歸檔. 喺2015年4月6號搵到.
 11. "People Groups" (英文). Joshua project.
 12. "Startseite" (德文). 德國統計部.
 13. "Vietnamese Community in Great Britain" (英文). Runnymede Trust. 喺2008年12月19號搵到.
 14. [1]
 15. "存档副本" (PDF). 原著 (PDF)喺2009年12月29號歸檔. 喺2015年4月6號搵到.
 16. [2]
 17. "Immigrants and Norwegian-born to immigrant parents" (英文). SSB. 2015年3月4號. 喺2015年4月6號搵到.
 18. "Người Việt ở Phần Lan náo nức chuẩn bị Tết Mậu Tý(𠊛越於芬蘭惱慝準備節茂痹[[Category:有非粵文內容嘅文章]])" (越南文). 前鋒Online(Tiền Phong Online). 2008年1月23號. 喺2015年4月6號搵到. templatestyles stripmarker in |title= at position 51 (help); URL–wikilink conflict (help)
 19. "Hữu Ngọc: Phật giáo phù hợp với tư tưởng người Việt(友玉:佛敎符合𢭲思想𠊛越[[Category:有非粵文內容嘅文章]])" (越南文). 世界&越南(Thế Giới & Việt Nam). 2008年5月15號. 原著喺2013年10月22號歸檔. 喺2015年4月6號搵到. templatestyles stripmarker in |title= at position 53 (help); URL–wikilink conflict (help)註:「友玉」係人名音譯,本字未知。
 20. "Tôn giáo và tín ngưỡng(宗敎吧信仰[[Category:有非粵文內容嘅文章]])". 越南日報. 原著喺2014年12月25號歸檔. 喺2015年4月6號搵到. Hiện nay, số người theo đạo Phật và chịu ảnh hưởng của đạo Phật khoảng trên 70% số dân cả nước.(現𠉞、數𠊛遶道佛吧𠹾影響𧵑道佛𨕭70%數民哿渃。)(譯:而家,信佛、或者受佛敎影響嘅人佔全國人口七成。) templatestyles stripmarker in |title= at position 24 (help); URL–wikilink conflict (help)
 21. "SNIE 53-2-63, "The Situation in South Vietnam, 10 July 1963" (英文). mtholyoke.edu. 喺2015年4月6號搵到. President Diem, his family, and a large proportion of the top leaders of the regime are Roman Catholics, in a population that is 70 to 80 percent Buddhist;譯:(吳廷)琰總統同埋佢嘅屋企人、上層嘅領導精英信天主教,而人口中七到八成信佛。
 22. 22.0 22.1 "京族". 環球網. 原著喺2015年3月16號歸檔. 喺2015年4月6號搵到.
 23. "京族". 國家民委. 中華人民共和國中央人民政府. 2006年4月17號. 喺2015年4月6號搵到.
 24. "dân tộc Kinh(民族京[[Category:有非粵文內容嘅文章]])" (越南文). tailieu.vn. 喺2015年4月6號搵到. templatestyles stripmarker in |title= at position 14 (help); URL–wikilink conflict (help)

睇埋[編輯]

出面網頁[編輯]