3G

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢

第三代移動通訊技術(英語:3rd-generation,3G),係指支援高速資料傳輸嘅蜂窩移動通訊技術。3G服務能夠同時傳送聲音(通話)同資料資訊電子郵件即時通訊等)。3G嘅代表特徵係提供高速資料業務,速率一般喺幾百kbps以上。

3G規範係由國際電信聯盟(ITU)所制定嘅IMT-2000規格嘅最終發展結果。原先制定嘅3G遠景,係希望能夠用呢個規格達到全球通信系統嘅標準化。目前3G有四種標準:CDMA2000WCDMATD-SCDMAWiMAX

3G嘅含義[編輯]

第一代手機係指模擬信號手機;第二代手機係指數字信號手機,比如常見嘅GSMcdmaOne,提供低速率資料業務;2.5G係指喺第二代手機上提供中等速率嘅資料服務,傳輸率一般喺幾十至一百多kbps。

3G可以將無線通訊同國際互聯網等多媒體通信結合嘅新一代移動通信系統。能夠處理圖像、音樂、視頻形式,提供網頁流覽、電話會議、電子商務資訊服務。無線網路必須能夠支援唔同嘅資料傳輸速度,也即係話喺室內、室外同行車嘅環境中能夠分別支持至少2Mbps、 384kbps以及144kbps嘅傳送速率。由於採用咗更高嘅頻帶同更先進嘅無線(空中介面)接入技術,3G標準嘅移動通信網路通信品質比2G、 2.5G網路有咗很大提高,比如軟切換技術可以使旅途中高速運動嘅移動用戶喺駛出一個無線社區並進入另一個無線社區時唔再出現斷線現象。而更高嘅頻帶範圍同使用者分級規則使得單位區域內嘅網路容量大大提高,同時通話允許量大大增加。

3G最大嘅優點係高速嘅資料下載能力,同2.5G(GPRS/CDMA1x)100k左右嘅速度相比。3G能夠達到300k-1M左右,比家庭用ADSL寬頻速度仲要快幾倍。

3G同科技泡沫[編輯]

歐洲3G執照無線電頻譜嘅拍賣喺1990年代3G同科技泡沫事件中扮演咗重要嘅角色。由於確信3G嘅採納同普及會相當快速,歐洲嘅電信公司總計投入咗3000億歐元落去標準化規格、購買設備同拓展市場上面。

但預期獲利卻無辦法使3G嘅普及具體化。於是研發者留低咗負債同幾乎無用嘅3G執照就走咗。許多公司放棄咗執照同研發計畫、以降低負債。有些公司仲試圖同發放執照嘅政府打官司。

部署3G嘅國家同地區[編輯]

目前已經擁有商用3G網路嘅國家同使用標準為:

睇埋[編輯]

[編輯]