Portal:歷史

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去: 定向搵嘢
簡介 歡迎呢到


歷史主題首頁!

世界史[編輯]

國家[編輯]

史正文[編輯]

Yellow Emperor.jpg

中國史中國係指亞洲東部一帶地方,又叫中原,大細成日唔同,涉地唔同,並無嚴格劃分。現時指以黃河長江一帶開啟嘅文明,以及日後擴張及延續,爲考據基本。亦有以當今中華人民共和國中華民國領土爲基本。無論何種分法,此帶地上,曾出現多,亦與周邊各國互動,有時一國幅原甚廣。由於年代久遠,與埃及印度兩河流域,並稱四大文明古國之一。中國境內古人類遺址,可上追一百七十萬年咁耐。中國史傳統係按斷代史分,簡畧歸納爲朝代,以示時期劃分。朝代只係簡略,同時當中可能多至數十甚至上百國,始絡不一,長短不一,好複雜。

至於文字記載,可至殷商甲骨文。再早只有遺物,其無系統文字。

其他正文:嗣聖 · 香港史 · 黃現璠