第6屆香港立法會補選 (2018年3月)

出自維基百科,自由嘅百科全書
‹ 2016 • 香港 • 2018
2018年3月11號
選舉類型 立法會
選舉制度 單議席單票制
議席數目 70
選舉席次 4(過半數要36席)

選舉統計
選民人數 2,101,710
總投票數 906,557
  
43.13%  15.15%

香港島選區統計
選民人數 623,273
總投票數 272,974
  
43.80%  27.9%

1 區諾軒
政黨聯盟 泛民主派初選推舉
投票數 137,181 
獲得議席 1  1
  
50.70%
4 陳家珮File:Blue N under Two Red Hand Fan.svg新民黨
政黨聯盟 建制派
投票數 127,634 31%
獲得議席 0  0
  
47.17%
3 任亮憲
投票數 3,580 
獲得議席 0  0
  
1.32%
2 伍廸希
投票數 2,202 
獲得議席 0  0
  
0.81%

九龍西選區統計
選民人數 489,451
總投票數 216,895
  
44.31%  23.8%
2 鄭泳舜File:Blue Snake.svg民建聯
政黨聯盟 建制派
投票數 107,479 
獲得議席 1  1
  
49.91%

1 姚松炎
政黨聯盟
投票數 105,060 
獲得議席 0  1
  
48.79%
3 蔡東洲
投票數 2,794 
獲得議席 0  0
  
1.30%

新界東選區統計
選民人數 988,986
總投票數 416,688
  
42.13%  30.1%

6 范國威File:新民主同盟.jpg新民主同盟
政黨聯盟 泛民主派初選推舉
投票數 183,762 39.1%
獲得議席 1  1
  
44.57%
4 鄧家彪File:Hong Kong Federation of Trade Unions Logo.svg工聯會
政黨聯盟
投票數 152,904 32.4%
獲得議席 0  0
  
37.08%

2 方國珊
政黨聯盟 File:專業動力.png專業動力
投票數 64,905 9.8%
獲得議席 0  0
  
15.74%

1 黃成智
投票數 6,182 
獲得議席 0  0
  
1.50%
5 趙佩玉
投票數 3,068 
獲得議席 0  0
  
0.74%
3 陳玉娥
投票數 1,504 0.3%
獲得議席 0  0
  
0.36%

功能界別(建築、測量、都市規劃及園境界)選區統計
選民人數 7,619
總投票數 5,392
  
70.77%  10.5%
G1 謝偉銓
政黨聯盟
投票數 2,929 20.5%
獲得議席 1  1
  
55.54%

G2 司馬文
政黨聯盟
投票數 2,345 
獲得議席 0  0
  
44.46%

政黨議席分佈圖
  2   泛民主派
  2   建制派


香港立法會議員
選前
 • 香港島
  羅冠聰
  香港眾志
 • 九龍西
  游蕙禎
  青年新政
 • 新界東
  梁頌恆
  青年新政
 • 功能界別
  姚松炎
  獨立人士
 • 選後
 • 香港島
  區諾軒
  獨立人士
 • 九龍西
  鄭泳舜
  民建聯
 • 新界東
  范國威
  新民主同盟
 • 功能界別
  謝偉銓
  獨立人士
 • 第6屆香港立法會第1次補選又叫做2018年3月香港立法會補選,響2018年3月11號舉行[1],以填補喺香港高等法院裁定由2016年10月12號開始喪失立法會議員就任資格嘅羅冠聰游蕙禎梁頌恆姚松炎分別喺三個地區直選即係香港島選區九龍西選區新界東選區嘅民選議席同建築、測量、都市規劃及園境界功能界別議席空缺。

  背景[編輯]

  2017年9月14號,選舉管理委員會計劃2018年3月11號就四個立法會議席空缺舉行補選,當日要補選填返四個立法會議席空缺,包括香港島、九龍西同新界東三個地區議席,同埋建築、測量、都市規劃及園境界功能界別嘅一個議席。選管會又解釋,區議會亦都有補選,考慮人力資源嘅情況,補選需要六個月左右嘅時間嚟籌備[1]

  2017年12月1號,政府刊憲公布2018年3月11號舉行立法會補選,填補三個地區直選同一個功能組別議席,提名期由2018年1月16號展開,為期兩個禮拜。選舉管理委員會話,響立法會秘書宣布議席出現空缺之後,選管會已經按照相關法例做出補選安排,響考慮相關因素之後訂響2018年3月11號舉行補選。選管會話政府會全力配合選管會嘅籌備工作,確保立法會補選響公開、公平同誠實嘅情況下依法進行[2]

  取消參選資格風波[編輯]

  參選人入面,港島區周庭同新界東劉頴匡陳國強都畀選舉主任取消資格,理由係選舉主任覺得佢哋唔係真心同真誠擁護《香港基本法》同效忠香港特區政府。皆因周庭從來都無話過支持港獨,被取消參選資格純粹只係因為佢嘅政治聯繫香港眾志話過要「民主自決」,所以引起好大爭議,甚至引起外國關注。

  事件[編輯]

  海麗之友社義工舞弊[編輯]

  民協深水埗區議員楊彧喺選舉後嘅2019年3月15號,喺Facebook上載一段錄音,錄音中人呼籲居民喺311立法會補選投畀鄭泳舜,之後可以向民建聯攞福袋。鄭泳舜回應時聲稱喺整個過程入面,自己同競選團隊都遵守選舉法例[3]

  2019年10月,廉政公署落案起訴親中團體九龍社團聯會屬會「海麗之友社」兩個義工鄧奕梅同王維霞,同埋兩個海麗邨居民,指佢哋涉嫌喺呢場補選入面違反《選舉(舞弊及非法行為)條例》。呢兩名義工涉嫌向居民派「福袋」,誘使居民投票畀民建聯,其後兩名海麗邨居民同意,結果四人一齊被告[4][5][6]

  歷年多名海麗之友社負責人都係民建聯成員[7],之後民建聯主席、立法會議員李慧琼亦確認,其中一名被告王維霞曾經受僱於佢嘅辦事處[8][9]

  案件喺2021年宣判。法庭指「海麗之友社」義工鄧奕梅有串謀意圖,多次向居民發訊提及「民建聯」、「投2號,有嘢送」等信息;而王維霞就負責提供選民名單,佢對串謀協議有認知,最終裁定佢哋兩個罪成。而兩名海麗邨居民罪名唔成立。法庭亦披露,王維霞當時以時薪45蚊受聘於李慧琼議員辦事處,擔任兼職議員助理,一直去到2018年8月31號[10]

  區諾軒請歌手站台唱歌被指舞弊[編輯]

  2018年3月區諾軒喺選舉期間揾咗黃耀明為佢站台唱歌。事隔三年後嘅2021年8月2號,兩人一齊被控選舉舞弊,話佢向選民提供娛樂[11]

  事件隨即引來公眾極大反彈,除咗明哥喺娛樂圈嘅好友例如葉德嫻何韻詩等聲援之外[12]泛民主派人士亦批評事件,例如傳媒人曾志豪就形容呢啲係政權無極限嘅清算[13]。而台灣民進黨亦批評香港政府搞紅色恐怖,呼籲國際社會持續關注香港動態給予最大聲援[14]

  選舉候選人搵藝人上造勢活動唱歌並唔係新鮮事。例如親中派梁美芬曾經喺2015年區議會選舉入面搵咗醫生李家仁歌唱改詞版《小明上廣州》去支持佢。另外喺2007年香港特首選舉入面,黎明亦有上台同曾蔭權合唱《奮鬥》一曲。前廉政公署總調查主任查錫我指,李家仁咁樣支持梁美芬,同樣有好大嫌疑,如果廉政公署唔調查嘅話,需要向公眾交代[15][16]。而

  李錦洪梁家權喺《D100新聞天地》入面提到,呢啲做法不論兩邊陣營都好普遍,例如陳凱欣鄭泳舜嘅造勢活動,胡杏兒都有去,形容港府係選擇性地翻舊帳[17]

  最終法庭批准區諾軒同黃耀明以2000港元簽保守行為18個月[11][12]

  選舉結果[編輯]

  香港島[編輯]

  編號 政黨 候選人 票數 %
  1 獨立民主派 區諾軒 137,181 50.70
  2 獨立 伍廸希 2,202 0.81
  3 獨立 任亮憲 3,580 1.32
  4 新民黨 陳家珮 127,634 47.17

  九龍西[編輯]

  編號 政黨 候選人 票數 %
  1 無申報(專業議政 姚松炎 105,060 48.79
  2 民建聯 鄭泳舜 107,479 49.91
  3 獨立 蔡東洲 2,794 1.30

  新界東[編輯]

  編號 政黨 候選人 票數 %
  1 獨立 黃成智 6,182 1.50
  2 獨立(專業動力 方國珊 64,905 15.74
  3 獨立 陳玉娥 1,504 0.36
  4 工聯會/民建聯 鄧家彪 152,904 37.08
  5 獨立 趙佩玉 3,068 0.74
  6 新民主同盟 范國威 183,762 44.57

  建築、測量、都市規劃及園境界[編輯]

  編號 政黨 候選人 票數 %
  G1 獨立(思籌知路 謝偉銓 2,929 55.54
  G2 獨立(公專聯 司馬文 2,345 44.46

  總結[編輯]

  首次贏出議席嘅初哥(2人)[編輯]

  民建聯[編輯]

  獨立人士[編輯]

  重新攞返議席嘅舊人(2人)[編輯]

  新民主同盟[編輯]

  獨立人士[編輯]

  成功連任議席嘅舊人(0人)[編輯]

  連任議席失敗嘅舊人(1人)[編輯]

  獨立人士[編輯]

  引退唔再連任嘅舊人(0人)[編輯]

  [編輯]

  1. 1.0 1.1 (繁體中文)立會明年3月11日補選四議席 互聯網檔案館歸檔,歸檔日期2020年3月28號,.,now新聞,2017年9月14號。
  2. (繁體中文)選管會稱按法例及考慮相關因素後定出明年補選安排,香港電台,2017年12月1號。
  3. 西補選「投2號拿民建聯福袋? 民協區議員獲錄音 指或違選舉舞弊條例. . 原先內容歸檔喺2019-12-02. 喺2019-12-26搵到.
  4. 署起訴九龍社團聯會屬會兩義工、兩公屋居民 九龍西補選派. 場新聞 Stand News. 原先內容歸檔喺2020-04-29. 喺2019-12-26搵到.
  5. 袋利誘2海麗居民票投鄭泳舜 2師奶涉舞弊案明年審. www.bastillepost.com. 2019-12-05. 原先內容歸檔喺2021-12-21. 喺2019-12-26搵到.
  6. 鄭秋玲 (2019-10-08). 署起訴海麗邨居民義工 涉於2018年立法會補選送. 港01 (香港中文). 原先內容歸檔喺2019-12-26. 喺2019-12-26搵到.
  7. . Apple Daily 蘋果日報 (中文). 原著喺2019-12-26歸檔. 喺2019-12-26搵到.
  8. 麗之友社工涉賄選誘投票鄭泳舜 李慧琼認曾僱用其中一被告 (22:15) - 20191010 - 港聞. (繁體中文). 原先內容歸檔喺2020-04-29. 喺2019-12-26搵到.
  9. 麗之友社舉舞弊 區議員促廉署查民建聯是否涉案. 紀元時報 香港|獨立敢言的良心媒體 (香港中文). 原先內容歸檔喺2019-12-26. 喺2019-12-26搵到.
  10. 慧琼議辦助理以福袋誘街坊票投鄭泳舜 賄選罪成還柙候判 官:拉票唔係應該根據過去表現咩? | 蘋果日報. Apple Daily 蘋果日報 (香港中文). 原著喺2021-05-14歸檔. 喺2021-05-13搵到.
  11. 11.0 11.1 引用錯誤 無效嘅<ref>標籤;無文字提供畀叫做:0嘅參照
  12. 12.0 12.1 自由時報電子報 (2021-08-05). 港歌手黃耀明涉賄選開庭 獲准簽保守行為撤銷起訴 - 自由娛樂. . 原先內容歸檔喺2021-08-05. 喺2021-08-06搵到.
  13. 訴黃耀明的政治信息:曾志豪 (09:00) - 20210806 - 文摘. 報新聞網 - 即時新聞 instant news (繁體中文). 原先內容歸檔喺2021-08-06. 喺2021-08-06搵到.
  14. 港歌手黃耀明被起訴 台灣民進黨抨擊港共 - 大紀元. 紀元 www.epochtimes.com (繁體中文). 2021-08-04. 原先內容歸檔喺2021-08-06. 喺2021-08-06搵到.
  15. 共派選舉造勢受關注 查錫我:李家仁唱歌撐梁美芬好大嫌疑. 紀元時報 香港|獨立敢言的良心媒體 (香港中文). 原先內容歸檔喺2021-08-06. 喺2021-08-06搵到.
  16. 林劍 (2021-08-03). 耀明被捕︱李家仁唱歌撐梁美芬 查錫我:按同一標準好大嫌疑. 港01 (香港中文). 原先內容歸檔喺2021-08-26. 喺2021-08-06搵到.
  17. 耀明被捕文匯報細數其反政府 港府選擇性翻舊帳 李家仁唱歌撐梁美芬係咪應該同罪?|D100新聞天地|李錦洪、梁家權 (英文), 原先內容歸檔喺2021-08-06, 喺2021-08-06搵到

  出面網頁[編輯]