Hip hop 舞

出自維基百科,自由嘅百科全書

Hip hop 舞係指跟住 hip hop 音樂嚟跳嘅。Hip hop係 1970年代源自於紐約市布朗克斯哈林區嘅非洲裔拉丁裔青年之間嘅一種邊緣性次文化,繼而發展壯大成為一種新嘅新興藝術型態。而 hip hop舞蹈係由hip hop文化衍生嘅舞蹈。

睇埋[編輯]