Wikipedia:正表候選

出自維基百科,自由嘅百科全書
呢粒星,有隻角崩咗,係代表是日正表候選。
呢粒星,有隻角崩咗,係代表是日正表候選。
當我哋要決定邊啲文可以做。Wikipedia:正表一篇正文係維基百科嘅一覽,係最好嘅一覽。唔該去睇睇「乜嘢係正表?」去瞭解要乜條件。

當你提名一篇一覽,你就要預咗會有各種意見。假你提名你整理嘅作品,唔該寫明自薦,同埋唔好多過篇文,唔係就好難客觀評審每一篇文。你或者想睇睇人哋反應先放上來,咁樣嘅話,你可以放響Wikipedia:同儕互評

如果社羣有咁上下共識,篇文就會被確認係正文。如果呢段時間都解決唔反對問題,呢個提名就會拎走,放咗響Wikipedia:正表候選/提名留底

洗頁快取

正文工具:

提名程序

 1. 響提名之前,睇睇是日正文準則先,同埋確保篇文啱晒所有要求。
 2. {{flc}}響提名篇文個討論版。
 3. 響嗰度,撳一下留低評語。
 4. 如果你係將篇文再提多次名,撳去將之前嘅討論留底。例如,Wikipedia:正表候選/電視Wikipedia:正文候選/電視/留底1
 5. 喺下面嗰格道打你想提名嗰版嘅標題,撳「開」就得。

支持反對

唔該讀晒成篇提名正表先好決定支持定反對。

 • 要同提名落評語,響佢右手邊撳編輯段落條連結。(唔係呢版頭頂個編輯)
 • 如果你相信呢篇合晒條件,寫低'''支持''',跟手寫埋原因。
 • 如果你反對提名,就寫低'''反對''',再寫埋反對原因。每次反對都要寫明理據。我哋唔理無理據嘅反對。包括係咪啱放響頭版,睇下有無嘢可以改。(有啲文升格做正表,都無放響頭版。)
  • 要收返反對,唔好擦咗佢,用<s>...</s>來劃咗佢就得。

開學日[編輯]

開學日 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者: PQ77wd (傾偈) 2019年5月2號 (四) 14:28 (UTC)[回覆]
 • 呢篇嘢係根據英、日、法維嘅資料數據,開咗個表格嚟寫過嗮成篇嘢,純屬表格一類(除咗第一句話攞咗中文維基重刪咗幾個無謂嘅話之外)。因為2016年7月21號提報時,有人反映將佢掟去正表嗰邊,我打算掟去正表嗰邊,不過嗰時冇正表候選而冇做到。今次重新提報。--PQ77wd (傾偈) 2019年5月2號 (四) 14:28 (UTC)[回覆]
  • @PQ77wd 我覺得要每個地區有引用。翹仔 (傾偈) 2020年6月27號 (六) 12:33 (UTC)[回覆]
   同意每個地區要有引用,例如啲政府文件噉。另外有啲資料一眼睇落去已經明顯有誤,例如馬來西亞開學日1月3號,備註「幾乎都喺星期一」,有乜可能?又例如香港,「如果9月1號嗰日係星期六、日嘅話,將會拖到下個星期一先至開學,但唔會遲過9月4號。」但係下面澳門就係「但唔會遲過9月3號。」係咪計錯咗數?暫時嚟睇未做到正表。 ——z423x5c6傾偈2022年1月1號 (六) 17:53 (UTC)[回覆]

概率及統計學詞彙表[編輯]

概率及統計學詞彙表 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者:Dr. Greywolf (傾偈) 2020年7月31號 (五) 13:12 (UTC)恐狼博士 (傾偈) 2019年9月19號 (四) 12:07 (UTC)[回覆]

由統計學嘅角度睇,遇到毛遂呢種萬中無一嘅人才係一件機率好低嘅事。Dr. Greywolf (傾偈) 2020年7月31號 (五) 13:12 (UTC)[回覆]

初步完工喇。請評。Dr. Greywolf (傾偈) 2020年9月24號 (四) 02:20 (UTC)[回覆]

@Shinjiman 有冇可能可以升吓啲正表?當佢哋係正文噉升?好似擺咗喺度好耐都冇人理噉... Dr. Greywolf (傾偈) 2023年4月3號 (一) 03:09 (UTC)[回覆]

香港小學一覽[編輯]

香港小學一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者:Doctor.John·talk·sign 2020年8月28號 (五) 08:48 (UTC)[回覆]

電子遊戲類型一覽[編輯]

電子遊戲類型一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者:Dr. Greywolf (傾偈) 2021年5月29號 (六) 08:26 (UTC)[回覆]

我諗,如果將毛遂嘅事跡改編做電子遊戲嘅話,隻遊戲應該會係一隻好好玩嘅戰略遊戲Dr. Greywolf (傾偈) 2021年5月29號 (六) 08:26 (UTC)[回覆]

港鐵車站一覽[編輯]

港鐵車站一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

初步睇落幾正,掛咗個書面語模,但係我又唔係好覺有書面語(我只係略睇咗一次),睇吓大家意見。——Z423X5C6傾偈2022年1月19號 (三) 07:40 (UTC)[回覆]

以哈利波特系列內容命名嘅生物一覽[編輯]

以哈利波特系列內容命名嘅生物一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者: ——Z423X5C6傾偈2022年3月22號 (二) 10:02 (UTC)[回覆]

自提一篇。 譯。——Z423X5C6傾偈2023年10月6號 (五) 14:33 (UTC)[回覆]

梅森質數同完全數一覽[編輯]

梅森質數同完全數一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

譯。——Z423X5C6傾偈2023年12月25號 (一) 11:09 (UTC)[回覆]