Wikipedia:正表候選

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
呢粒星,有隻角崩咗,係代表是日正表候選。
當我哋要決定邊啲文可以做。Wikipedia:正表一篇正文係維基百科嘅一覽,係最好嘅一覽。唔該去睇睇「乜嘢係正表?」去瞭解要乜條件。

當你提名一篇一覽,你就要預咗會有各種意見。假你提名你整理嘅作品,唔該寫明自薦,同埋唔好多過篇文,唔係就好難客觀評審每一篇文。你或者想睇睇人哋反應先放上來,咁樣嘅話,你可以放響Wikipedia:同儕互評

如果社羣有咁上下共識,篇文就會被確認係正文。如果呢段時間都解決唔反對問題,呢個提名就會拎走,放咗響Wikipedia:正表候選/提名留底

洗頁快取

正文工具:

提名程序

 1. 響提名之前,睇睇是日正文準則先,同埋確保篇文啱晒所有要求。
 2. {{flc}}響提名篇文個討論版。
 3. 響嗰度,撳一下留低評語。
 4. 如果你係將篇文再提多次名,撳去將之前嘅討論留底。例如,Wikipedia:正表候選/電視Wikipedia:正文候選/電視/留底1
 5. 喺下面嗰格道打你想提名嗰版嘅標題,撳「開」就得。

支持反對

唔該讀晒成篇提名正表先好決定支持定反對。

 • 要同提名落評語,響佢右手邊撳編輯段落條連結。(唔係呢版頭頂個編輯)
 • 如果你相信呢篇合晒條件,寫低'''支持''',跟手寫埋原因。
 • 如果你反對提名,就寫低'''反對''',再寫埋反對原因。每次反對都要寫明理據。我哋唔理無理據嘅反對。包括係咪啱放響頭版,睇下有無嘢可以改。(有啲文升格做正表,都無放響頭版。)
  • 要收返反對,唔好擦咗佢,用<s>...</s>來劃咗佢就得。

香港公共屋邨一覽[編輯]

香港公共屋邨一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者: --Okstartnow (傾偈) 2016年9月11號 (日) 05:18 (UTC)[]
 • 支持:內容充實。--Okstartnow (傾偈) 2016年9月11號 (日) 05:18 (UTC)--Okstartnow (傾偈) 2016年9月11號 (日) 05:06 (UTC)[]
 • 支持,好詳盡。恐狼博士 (傾偈) 2019年10月9號 (三) 02:48 (UTC)[]
 • 呢個要睇吓有冇需要再加料先,拎走咗個模之後再睇過做唔做到升格。 Shinjiman 2019年11月11號 (一) 00:54 (UTC)[]
  • 睇落去個表都係永遠更新唔晒嘅,但內容等都足以做得到正文。 Shinjiman 2020年5月31號 (日) 15:56 (UTC)[]

開學日[編輯]

開學日 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者: PQ77wd (傾偈) 2019年5月2號 (四) 14:28 (UTC)[]
 • 呢篇嘢係根據英、日、法維嘅資料數據,開咗個表格嚟寫過嗮成篇嘢,純屬表格一類(除咗第一句話攞咗中文維基重刪咗幾個無謂嘅話之外)。因為2016年7月21號提報時,有人反映將佢掟去正表嗰邊,我打算掟去正表嗰邊,不過嗰時冇正表候選而冇做到。今次重新提報。--PQ77wd (傾偈) 2019年5月2號 (四) 14:28 (UTC)[]
  • @PQ77wd 我覺得要每個地區有引用。翹仔 (傾偈) 2020年6月27號 (六) 12:33 (UTC)[]

電子遊戲詞彙表[編輯]

電子遊戲詞彙表 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者:恐狼博士 (傾偈) 2019年9月19號 (四) 12:07 (UTC)[]

呢篇嘢我好俾心機寫,所以就提上嚟。恐狼博士 (傾偈) 2019年9月19號 (四) 12:07 (UTC)[]

 • 順帶一提,喺 facebook 嗰度 share 呢篇嘢反應相當好,我諗呢篇嘢可以有效噉幫手吸引 pageview。恐狼博士 (傾偈) 2019年10月3號 (四) 04:39 (UTC)[]

支持。我之前同博士大致傾過呢篇表同相關題材嘅拆分。呢篇表已經夠多料,亦唔少有參考。翹仔 (傾偈) 2020年6月27號 (六) 12:31 (UTC)[]

概率及統計學詞彙表[編輯]

概率及統計學詞彙表 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者:Dr. Greywolf (傾偈) 2020年7月31號 (五) 13:12 (UTC)恐狼博士 (傾偈) 2019年9月19號 (四) 12:07 (UTC)[]

由統計學嘅角度睇,遇到毛遂呢種萬中無一嘅人才係一件機率好低嘅事。Dr. Greywolf (傾偈) 2020年7月31號 (五) 13:12 (UTC)[]

 • 順帶一提,呢篇嘢仲未完全 100% 搞掂嘅,不過我見呢度評審期咁鬼長,而家提定上嚟先啫。Dr. Greywolf (傾偈) 2020年8月8號 (六) 04:02 (UTC)[]

初步完工喇。請評。Dr. Greywolf (傾偈) 2020年9月24號 (四) 02:20 (UTC)[]

人工神經網絡種類一覽[編輯]

人工神經網絡種類一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者:Dr. Greywolf (傾偈) 2020年8月10號 (一) 06:45 (UTC)[]

提定。

初步完工喇。請評。Dr. Greywolf (傾偈) 2020年9月24號 (四) 02:20 (UTC)[]

呢篇嘢我宣告完工,不過將來可能會再加內容嘅。Dr. Greywolf (傾偈) 2020年11月21號 (六) 14:03 (UTC)[]

香港小學一覽[編輯]

香港小學一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者:Doctor.John·talk·sign 2020年8月28號 (五) 08:48 (UTC)[]
 • 我唔支持,因為篇文嘅內容同中維嘅一模一樣,有時仲有一啲學校漏寫咗。Akai 博士 (傾偈) 2020年8月28號 (五) 09:47 (UTC)[]
 • 冇參攷咁濟喎,唔符合「所有內容都能夠歸屬到可靠來源」。--Sun8908 (傾偈) 2020年8月28號 (五) 10:00 (UTC)[]

電子遊戲類型一覽[編輯]

電子遊戲類型一覽 (編輯討論歷史連過嚟睇實日誌)

提名者:Dr. Greywolf (傾偈) 2021年5月29號 (六) 08:26 (UTC)[]

我諗,如果將毛遂嘅事跡改編做電子遊戲嘅話,隻遊戲應該會係一隻好好玩嘅戰略遊戲Dr. Greywolf (傾偈) 2021年5月29號 (六) 08:26 (UTC)[]