跳去內容

萬葉假名

出自維基百科,自由嘅百科全書
萬葉假名
類型: 音節文字
語言: 日本話沖繩話
使用時期: c. 650 CE 直至明治時代
母書寫系統: 甲骨文
 篆書
  隸書
   楷書
    萬葉假名
子書寫系統: 平假名片假名
姊妹書寫系統: 同期嘅和製漢字

萬葉集》其中兩頁;雖然佢用咗漢字寫,但查實係寫緊古時嘅日本話

萬葉假名粵讀:maan6 jip6 gaa2 ming4;日文万葉仮名まんようがな Manyōgana *)係一種古老嘅書寫系統,用嚟寫上古日語(現代日本話嘅前身)嘅。萬葉假名做嘅係直接借用漢字嚟去標示想寫嘅音節,係史上第一套做到直接噉表達日本話發音嘅書寫系統。萬葉假名亦係史上第一款假名,起碼可以追溯到去 7 世紀中嘅奈良時代

萬葉假名當中嘅萬葉,係嚟自《萬葉集》呢本和歌總集嘅。

到咗依家,萬葉假名已經冇人會喺日常生活嗰度用,但係平假名片假名都係由萬葉假名衍生出嚟嘅,而後者呢兩種假名到咗廿一世紀初都仲係日文書寫系統嘅其中兩條支柱。

跟住落嚟嘅羅馬化,用嘅係粵拼粵語)同標準日羅(日本話)。

假借漢字[編輯]

内文:假借漢字

首先,要講講假借嘅概念。

漢字好多時都係表意不表音嘅(例子可以睇睇等嘅象形字),但係事實表明,啲人用漢字嗰陣,好多時都會用假借嘅做法:想像一個識漢字嘅人,佢有一隻口語字詞想寫,但係又搵唔到漢字可以對應;佢可以做嘅嘢,就係由佢識嗰啲漢字當中,搵返隻係咁啱同想寫嗰隻口語字一樣讀音嘅,噉就寫到隻口語字詞出嚟[1]

舉例說明,香港人英治時期嗰陣就由英文借咗好多字詞入粵語。由英文借詞有個問題:如果粵語要由例如日本話嗰度借詞,好多時用粵音嚟讀啲日文漢字就得—

 • 日本話口語字詞 genki 簡單講係指健康、開朗呢類嘅意思;
 • 呢隻口語字詞用漢字寫,通常會寫做元気
 • 用粵語讀元氣呢兩隻漢字— jyun4 hei3

但係,英文傳統上唔會攞漢字寫,「讀佢哋寫嘅漢字嘅粵音」呢種做法行唔通;於是乎香港人就大舉噉用假借做法,口語上借咗隻字詞過嚟,再搵啱音(或者大致啱音)嘅漢字嚟寫,例子[2]

英文 bus → 粵語語音 baa1 si2 → 假借漢字巴士
英文 hello → 粵語語音 haa1 lou2 → 假借漢字哈佬
英文 brother → 粵語語音 baa1 daa2 → 假借漢字巴打

歷史背景[編輯]

睇埋:唐朝中古漢語

由大約 5 至 6 世紀起(唐朝始於 7 世紀),日本開始同古代嘅唐人大規模噉進行文化交流,受漢語(尤其係唐朝嘅中古漢語)影響得好犀利,亦都全面引入漢字。噉好自然嘅係,開始有日本人嘗試用漢字嚟書寫日本話。由 7 世紀嘅奈良時代開始,日本列島嘅人就開始大規模噉用漢字寫佢哋嘅語言,淨係攞漢字嘅音[註 1]唔理啲漢字嘅意思,即係例如

 • 「想寫 ka(想像粵拼kaa1)呢個音呀?用呢隻漢字寫。唔好理隻漢字嘅意思係乜。」
 • 「想寫 wa(想像粵拼waa1)呢個音呀?用呢隻漢字寫。唔好理隻漢字嘅意思係乜。」
 • 「想寫 ru(想像粵拼lu1)呢個音呀?用呢隻漢字寫。唔好理隻漢字嘅意思係乜。」

於是就形成咗所謂嘅萬葉假名,會寫出好似以下噉嘅文字。以下段嘢出自《萬葉集》 17/4025 [3],當中粗體嗰啲唔係萬葉假名,而係訓讀日文漢字

萬葉假名 之乎路可良 多太古要久礼婆 波久比能 安佐奈藝思多理 船梶母我毛
羅馬化 Shioji kara tadakoe kureba Hakuhi no umi asanagi shitari funekaji mogamo

音表[編輯]

睇埋:五十音圖

以下係每款日本話音節對應嘅萬葉假名。下面個表要點睇:例如阿安英... 係「有畀人用嚟寫 a 音節嘅萬葉假名」,可何加... 係「有畀人用嚟寫 ka 音節嘅萬葉假名」,久九口... 係「有畀人用嚟寫 ku 音節嘅萬葉假名」... 如此類推。

亦要留意嘅係,萬葉假名並冇咩統一嘅標準,例如想寫 u(想像粵拼u1)呢款音節嗰陣,可能一位作者用嚟寫而另一位作者用嚟寫。讀者 get1 到個意思就算。

一字一音之萬葉假名一覽
ア (a) 行 カ (ka) 行 サ (sa) 行 タ (ta) 行 ナ (na) 行 ハ (ha) 行 マ (ma) 行 ヤ (ya) 行 ラ (ra) 行 ワ (wa) 行 ガ (ga) 行 ザ (za) 行 ダ (da) 行 バ (ba) 行
ア (a) 段 阿安英足 可何加架香蚊迦 左佐沙作者柴紗草散 太多他丹駄田手立 那男奈南寧難七名魚菜 八方芳房半伴倍泊波婆破薄播幡羽早者速葉歯 万末馬麻摩磨満前真間鬼 也移夜楊耶野八矢屋 良浪郎楽羅等 和丸輪 我何賀 社射謝耶奢装蔵 陀太大嚢 伐婆磨魔
イ (i) 段 1 伊怡以異已移射五 支伎岐企棄寸吉杵來 子之芝水四司詞斯志思信偲寺侍時歌詩師紫新旨指次此死事准磯為 知智陳千乳血茅 二人日仁爾迩尼耳柔丹荷似煮煎 比必卑賓日氷飯負嬪臂避匱 民彌美三水見視御 里理利梨隣入煎 位為謂井猪藍 伎祇芸岐儀蟻 自士仕司時尽慈耳餌児弐爾 遅治地恥尼泥 婢鼻弥
イ (i) 段 2 貴紀記奇寄忌幾木城 非悲斐火肥飛樋干乾彼被秘 未味尾微身実箕 疑宜義擬 備肥飛乾眉媚
ウ (u) 段 宇羽于有卯烏得 久九口丘苦鳩来 寸須周酒州洲珠数酢栖渚 都豆通追川津 奴努怒農濃沼宿 不否布負部敷経歴 牟武無模務謀六 由喩遊湯 留流類 具遇隅求愚虞 受授殊儒 豆頭弩 夫扶府文柔歩部
エ (e) 段 1 衣依愛榎 祁家計係價結鶏 世西斉勢施背脊迫瀬 堤天帝底手代直 禰尼泥年根宿 平反返弁弊陛遍覇部辺重隔 売馬面女 曳延要遥叡兄江吉枝 礼列例烈連 廻恵面咲 下牙雅夏 是湍 代田泥庭伝殿而涅提弟 弁便別部
エ (e) 段 2 気既毛飼消 閉倍陪拝戸経 梅米迷昧目眼海 義気宜礙削 倍毎
オ (o) 段 1 意憶於應 古姑枯故侯孤児粉 宗祖素蘇十 刀土斗度戸利速 努怒野 凡方抱朋倍保宝富百帆穂 毛畝蒙木問聞 用容欲夜 路漏 乎呼遠鳥怨越少小尾麻男緒雄 吾呉胡娯後籠児悟誤 土度渡奴怒 煩菩番蕃
オ (o) 段 2 己巨去居忌許虚興木 所則曾僧増憎衣背苑 止等登澄得騰十鳥常跡 乃能笑荷 方面忘母文茂記勿物望門喪裳藻 与余四世代吉 呂侶 其期碁語御馭凝 序叙賊存茹鋤 特藤騰等耐抒杼

演變[編輯]

内文:平假名片假名

萬葉假名畀唔少日本人詬病:日本話一個特性係啲字詞多音節,一隻字詞好多時起碼幾段音節咁長[4],唔似得上古漢語等嘅古代漢語噉傾向一隻字詞一段音節,即係話當時嘅日本人寫一隻字詞(表達一個完整嘅意思)閒閒哋就要用成三四隻漢字,被指係好冇效率。於是乎後嚟嘅日本人就對漢字做出簡化,形成好似

「想寫 a 音嗰陣吓吓都要寫呢隻咁多筆劃嘅漢字,寫到手都軟埋。今後對做簡化,寫做算數。」
「想寫 ki 音嗰陣吓吓都要寫,寫到手都軟埋。今後簡化做。」
「想寫 ri 音嗰陣吓吓都要寫,寫到手都軟埋。今後簡化做。」
(詳情可以睇下面左圖)

噉嘅諗頭,最後就形成咗平假名片假名。呢啲純表音嘅假名及後成為咗日文書寫當中不可或缺嘅部份,到咗廿一世紀初都仲係日文書寫嘅基準[5]

睇埋[編輯]

註釋[編輯]

 1. 講緊以嗰個時代嘅語音作準。

[編輯]

 1. 可以睇睇漢朝嘅《說文解字》噉講(文言):「假借者,本無其字,依聲託事,令長是也。」
 2. Yip, M. (1993). Cantonese loanword phonology and Optimality Theory (PDF). Journal of East Asian Linguistics, 261-291.
 3. Peter T. Daniels (1996). The World's Writing Systems. Oxford University Press. p. 212.
 4. Robbeets, M. (2017). Japanese, Korean and the Transeurasian languages (PDF). In The Cambridge handbook of areal linguistics (pp. 586-626). Cambridge University Press,F1 嗰度提到第啲阿勒泰語言都傾向詞根多音節。
 5. Seeley, Christopher (2000). A History of Writing in Japan. University of Hawaii. pp. 19-23.