Wikipedia:城市論壇 (提議)

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search
 政策 技術 提議 諗法實驗室 雜項 睇晒 
城市論壇嘅提議及度橋部係用嚟討論新橋同埋討論同政策無關嘅問題(有關政策嘅問題,請去Wikipedia:城市論壇 (政策))。

如果你諗到壓倒性而且非常之明顯同埋驚奇嘅提議,同時喺維基百科中仲未有嘅,可以喺呢度提出。但請喺發表你嘅文之前請先檢查吓有冇其他人曾經提議過。

喺貼你嘅提議之前:

  • 如果個提議係需要更改軟件嘅話,請喺Phabricator度提出。你嘅提議通常都唔會畀開發人員留意到,除非個提議係喺嗰度貼上。
  • 如果個提議係一個更改政策嘅提議,請喺Wikipedia:城市論壇 (政策)度提出。
  • 如果個提議係一個喺維基百科以外嘅新wiki-style計劃,請去m:Proposals for new projects,根據嗰邊嘅指引發表。唔好喺呢度貼文。呢個同維基專題係唔同嘅。
請喺你嘅留言道加上你嘅簽名用埋時間(打入~~~~或者撳一下編輯工具欄上面嘅簽名掣)。請響最尾道加上新嘅題目。呢個版本嘅URL係:http://zh-yue.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E5%9F%8E%E5%B8%82%E8%AB%96%E5%A3%87_(%E6%8F%90%E8%AD%B0)?oldid=-
歸檔