Category:有希伯來文嘅文章

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
Purge page cache

呢類有啲希伯來文嘅文章去寫嘅。

呢啲類嘅主要用途係用嚟自動或者手動噉去睇其它嘅語言。

呢類應該只係用{{Lang}}家族模加入去嘅,冇用到其它方法。

舉例: {{Lang|he|希伯來文}},圍住啲字用<span lang="he">. 亦有提供{{Lang-he|希伯來文}}會顯示做希伯來文希伯來文‎。

[編輯]

呢個亦都會由呢啲模去用: