Wikipedia:濫用過濾器/錯判

出自維基百科,自由嘅百科全書
跳去導覽 跳去搵嘢
撳呢度去報錯判


Fireboltfire[編輯]

用戶名
Fireboltfire留言 | 貢獻) (過濾器紀錄)
你要編輯嘅版
鮟鱇魚
描述
加左有關鮟鱇魚嘅習性丶特徵等等
日期同時間
2020年9月8號 (二) 05:31 (UTC)
註解
過濾器冇問題,閣下必須要以純正粵文書寫先至會收貨。 Shinjiman 2020年9月8號 (二) 05:42 (UTC)

61.39.137.158[編輯]

用戶名
61.39.137.158留言 | 貢獻) (過濾器紀錄)
你要編輯嘅版
許廷鏗
描述
加返啲出道經歷
日期同時間
2020年10月25號 (日) 09:58 (UTC)
註解
@61.39.137.158過濾器冇問題,閣下必須要以純正粵文書寫先至會收貨。唔重要嘅人 (傾偈) 2020年10月25號 (日) 10:08 (UTC)

Annoyedone[編輯]

用戶名
Annoyedone留言 | 貢獻) (過濾器紀錄)
你要編輯嘅版
陳芷瑩 (過濾器紀錄)
描述
加返啲廣告代言 同詳細資料
日期同時間
2020年10月29號 (四) 10:08 (UTC)
註解
@Annoyedone過濾器冇問題,閣下必須要以純正粵文書寫先至會收貨。唔重要嘅人 (傾偈) 2020年10月29號 (四) 18:07 (UTC)

61.92.51.161[編輯]

用戶名
61.92.51.161留言 | 貢獻) (過濾器紀錄)
你要編輯嘅版
聖芳濟書院 (香港)
描述
日期同時間
2020年11月2號 (一) 12:51 (UTC)
註解
@61.92.51.161過濾器冇問題,閣下必須要以純正粵文書寫先至會收貨。唔重要嘅人 (傾偈) 2020年11月2號 (一) 13:33 (UTC)

Hong Kong island[編輯]

用戶名
Hong Kong island留言 | 貢獻) (過濾器紀錄)
你要編輯嘅版
朱穎兒 (過濾器紀錄)
描述
-
日期同時間
2020年11月8號 (日) 03:40 (UTC)
註解
@Hong Kong island過濾器冇問題,閣下必須要以純正粵文書寫先至會收貨。H78c67c·傾偈 2020年11月8號 (日) 03:44 (UTC)

特克斯特[編輯]

用戶名
特克斯特留言 | 貢獻) (過濾器紀錄)
你要編輯嘅版
Template:系列節目資訊框 (過濾器紀錄)
描述
無法開新面頁,無法複製從中維過嚟嘅資料。
日期同時間
2020年11月15號 (日) 12:40 (UTC)
註解
@特克斯特 過濾器冇問題,閣下要移除源碼入面嘅字詞轉換標籤先。H78c67c·傾偈 2020年11月15號 (日) 16:44 (UTC)

Bluewinlee[編輯]

用戶名
Bluewinlee留言 | 貢獻) (過濾器紀錄)
你要編輯嘅版
馮展萍 (過濾器紀錄)
描述
-
日期同時間
2020年11月15號 (日) 15:52 (UTC)
註解
@Bluewinlee過濾器冇問題,閣下必須要以純正粵文書寫先至會收貨。H78c67c·傾偈 2020年11月15號 (日) 16:42 (UTC)

42.98.111.197[編輯]

用戶名
42.98.111.197留言 | 貢獻) (過濾器紀錄)
你要編輯嘅版
巴倫侵 (過濾器紀錄)
描述
-
日期同時間
2020年11月21號 (六) 10:33 (UTC)
註解
過濾器冇問題,閣下必須要以純正粵文書寫先至會收貨。H78c67c·傾偈 2020年11月21號 (六) 17:39 (UTC)