Wikipedia:基礎文章/歷史地理

出自維基百科,自由嘅百科全書
Jump to navigation Jump to search

歷史[編輯]

 1. 歷史1,920

史前、遠古[編輯]

 1. 史前史925
 2. 石器時代3,112
 3. 青銅時代1,328
 4. 鐵器時代1,391
 5. 兩河流域文明1,288
 6. 蘇美爾437
 7. 古埃及1,166
 8. 古希臘1,129
 9. 羅馬帝國1,421
 10. 9,128
 11. 笈多王朝773

中古[編輯]

 1. 阿巴斯王朝1,772
 2. 啟蒙時期374
 3. 阿斯達文明1,036
 4. 拜占庭帝國944
 5. 十字軍東征888
 6. 神聖羅馬帝國1,425
 7. 印加507
 8. 馬里帝國810
 9. 瑪雅文明958
 10. 中世紀3,212
 11. 大蒙古國10,219
 12. 大明41,681
 13. 鄂圖曼帝國5,125
 14. 宗教改革15,644
 15. 文藝復興3,944
 16. 大唐42,694
 17. 維京人588

近現代[編輯]

 1. 中東戰爭1,795
 2. 大英帝國803
 3. 大清9,557
 4. 法國大革命2,745
 5. 工業革命2,542
 6. 南北戰爭673
 7. 明治維新3,622
 8. 第一次世界大戰13,657
 9. 俄國革命1,277
 10. 大蕭條1,151
 11. 納粹德國16,225
 12. 第二次世界大戰85,107
 13. 猶太人大屠殺818
 14. 冷戰1,550
 15. 南非種族隔離803
 16. 越戰2,453
 17. 文化大革命12,388

地理[編輯]

 1. 地理1,084
 2. 城市11,363
 3. 大洲962
 4. 2,124
 5. 沙漠633
 6. 北極1,591
 7. 大洋2,094
 8. 森林13,660
 9. 2,183
 10. 592
 11. 南極1,413

大洲、主要地區[編輯]

 1. 非洲4,070
 2. 南極洲1,621
 3. 亞洲30,229
 4. 歐洲4,440
 5. 中東3,019
 6. 北美洲1,465
 7. 大洋洲17,457
 8. 南美洲5,424

[編輯]

 1. 阿富汗13,990
 2. 阿爾及利亞10,227
 3. 阿根廷10,012
 4. 澳洲21,708
 5. 奧地利28,509
 6. 孟加拉國5,446
 7. 巴西9,098
 8. 加拿大22,474
 9. 中華人民共和國91,427
 10. 剛果民主共和國7,222
 11. 古巴10,171
 12. 埃及12,595
 13. 埃塞俄比亞13,686
 14. 法國19,177
 15. 德國18,937
 16. 印度10,552
 17. 印尼23,958
 18. 伊朗16,040
 19. 伊拉克30,218
 20. 以色列34,810
 21. 意大利7,881
 22. 日本94,868
 23. 墨西哥6,227
 24. 荷蘭21,386
 25. 紐西蘭23,047
 26. 尼日利亞12,791
 27. 巴基斯坦10,412
 28. 波蘭15,662
 29. 葡萄牙7,929
 30. 俄羅斯44,359
 31. 沙地阿拉伯16,102
 32. 星加坡50,501
 33. 南非共和國14,045
 34. 大韓民國24,524
 35. 西班牙26,696
 36. 蘇丹6,194
 37. 瑞士14,138
 38. 坦桑尼亞14,970
 39. 泰國21,005
 40. 土耳其19,088
 41. 烏克蘭19,510
 42. 英國19,725
 43. 美國16,195
 44. 梵蒂岡26,411
 45. 委內瑞拉8,895
 46. 越南17,460

[編輯]

 1. 阿姆斯特丹6,834
 2. 雅典13,283
 3. 巴格達8,636
 4. 曼谷9,594
 5. 北京41,910
 6. 柏林21,789
 7. 波哥大22,418
 8. 布魯塞爾28,649
 9. 布宜諾斯艾利斯4,962
 10. 開羅2,912
 11. 好望角鎮2,638
 12. 大馬士革1,347
 13. 德里2,572
 14. 達卡1,047
 15. 杜拜4,344
 16. 香港77,830
 17. 伊斯坦堡2,982
 18. 耶加達1,850
 19. 耶路撒冷6,231
 20. 卡拉奇1,021
 21. 金沙薩599
 22. 架利吉打2,146
 23. 拉哥斯810
 24. 洛杉磯11,181
 25. 倫敦14,397
 26. 馬德里15,818
 27. 麥加1,591
 28. 墨西哥城2,579
 29. 莫斯科2,390
 30. 孟買1,406
 31. 賴羅比1,573
 32. 紐約13,609
 33. 巴黎13,934
 34. 里約熱內盧2,387
 35. 羅馬11,341
 36. 聖彼得堡2,853
 37. 聖保羅1,728
 38. 首爾9,990
 39. 上海132,567
 40. 雪梨 (澳洲)2,938
 41. 德黑蘭877
 42. 東京都5,687
 43. 維也納2,209
 44. 華盛頓特區3,737

水體[編輯]

 1. 亞馬遜河11,126
 2. 北冰洋2,253
 3. 大西洋1,887
 4. 波羅的海1,447
 5. 黑海2,816
 6. 加勒比海651
 7. 裏海8,691
 8. 剛果河614
 9. 多瑙河1,080
 10. 恆河810
 11. 大堡礁1,406
 12. 五大湖9,465
 13. 印度洋2,065
 14. 印度河1,029
 15. 貝加爾湖14,230
 16. 坦噶尼喀湖1,240
 17. 維多利亞湖1,647
 18. 地中海3,230
 19. 密西西比河651
 20. 尼日河781
 21. 尼羅河4,914
 22. 北海2,409
 23. 太平洋2,575
 24. 巴拿馬運河1,084
 25. 萊茵河1,158
 26. 蘇彝士運河20,898
 27. 南大洋4,977
 28. 伏加河744
 29. 長江45,514
 30. 黃河60,802

山脈、峽谷、荒漠[編輯]

 1. 阿爾卑斯山1,228
 2. 安第斯山脈2,261
 3. 喜馬拉雅山4,477
 4. 吉力馬扎羅山1,436
 5. 珠穆朗瑪峰10,575
 6. 洛磯山脈3,134
 7. 撒哈拉沙漠7,977