Category:有希臘文嘅文章

出自維基百科,自由嘅百科全書

呢類有啲希臘文嘅文章去寫嘅。

呢啲類嘅主要用途係用嚟自動或者手動噉去睇其它嘅語言。

呢類應該只係用{{Lang}}家族模加入去嘅,冇用到其它方法。

舉例: {{Lang|el|希臘文}},圍住啲字用<span lang="el">. 亦有提供{{Lang-el|希臘文}}會顯示做希臘文希臘文

[編輯]

呢個亦都會由呢啲模去用:

「有希臘文嘅文章」分類中嘅文章

呢類有下面嘅200版,總共有206版。

(上一版) (下一版)

Ͱ

Ͳ

Α

Β

Γ

Δ

Ε

Ζ

Η

Θ

Ι

Κ

Λ

Μ

Ν

Ξ

Ο

Π

Ρ

Σ

Τ

Υ

Φ

Χ

Ψ

Ω

Ϙ

Ϛ

Ϝ

Ϸ

Ϻ

(上一版) (下一版)