跳去內容

尖沙咀站

出自維基百科,自由嘅百科全書
  呢篇文講荃灣綫尖沙咀站。想搵屯馬綫現時位於尖沙咀嘅車站嘅話,請睇尖東站
  想搵已經喺1975年停用嘅九廣鐵路(英段)車站嘅話,請睇尖沙咀火車站
尖沙咀
Tsim Sha Tsui
尖沙咀站2號月台
站名
中文名尖沙咀站
英文名Tsim Sha Tsui Station
站代碼TST
基本資訊
車站色黃色+黑色
途經路線荃灣綫
站服務時間0554-0109 尾班車時間
接駁交通巴士、小巴、小輪
車站結構
站類地底
月台類1島式月台
月台數2
出口數13
其它設施其它無障礙設施
地圖
Map
尖沙咀站大堂
尖沙咀站內嘅車站鋪頭
重建前嘅尖沙咀站A1出口
尖沙咀站D2出口
尖沙咀站E出口
尖沙咀站F出口
尖沙咀站H出入口
尖沙咀站R出口

尖沙咀站粵拼zim1 saa1 zeoi2 zaam6英文Tsim Sha Tsui Station)係港鐵荃灣綫九龍段過海前嘅最後一個車站,位於香港九龍油尖旺區尖沙咀彌敦道地底,喺1979年12月16號啟用。

自從尖東站喺2004年啟用之後,乘客可以經轉乘通道轉荃灣綫或者東鐵綫列車(九龍南綫通車之後改成西鐵綫,而家係屯馬綫),但因為行人隧道系統設計問題,兩站之間嘅閘門永遠都唔會拆,而響30分鐘內用八達通轉車,會當做一程車程計算車費。因此如果由其他車站去本站,並由尖東站返返該車站嘅乘客,會按港鐵附例被徵收原站出入超過20分鐘嘅費用(長者除外),而由該車站出發超過150分鐘就要畀最高車費做附加費;而用單程票嘅乘客要先出閘,然後再買車飛入閘(兩程車費會高過響其他轉車站轉綫,例如九龍塘站美孚站南昌站)。

車站結構

[編輯]

車站樓層

[編輯]
G
地面
- 出口
L1
大堂
大堂 客務中心、車站商店、恒生銀行
自動售賣機、自動照相機、自動櫃員機
「e分鐘著數」機
行人隧道 行人隧道(往尖東站)
L2
月台
1號月台 往荃灣
島式月台,右邊嘅車門將會打開
2號月台 往中環

車站大堂

[編輯]

尖沙咀站大堂位於L1層,車站大堂收費區位於大堂嘅南北兩邊,四周畀行人通道同埋車站商店包圍,因此車站商店主要喺大堂非收費區,收費區內設有多組扶手電梯同埋樓梯往返月台。

車站鋪頭同自助服務

[編輯]

尖沙咀站內提供唔同類型嘅商店畀乘客買嘢或食嘢,好似便利店餅店咖啡店書店花店恒生銀行DHL呢啲零售業同其他服務咁。港鐵收費區嚴禁進食,因此大部份食肆都唔喺收費區內。

此外,尖沙咀站有唔少自助服務設施,包括恒生銀行以及中銀香港自動櫃員機自動售賣機、自動影相機咁。車站內仲有香港郵政嘅郵箱以及「iCentre」免費上網服務設施。車站仲有「e分鐘着數」機,畀乘客登記做港鐵友禮會會員、查獎分、換領獎賞同買互聯網用代幣同點數卡。

車站月台

[編輯]

車站設有兩個月台,島式月台排列。2001年裝上月台幕門

車站出口

[編輯]

尖沙咀站有11個出口,出口連去尖沙咀區內嘅購物中心、酒店同文娛康樂設施等。由於車站喺彌敦道地底,因此大部份出口都近住彌敦道同埋尖沙咀區內嘅街。其中F出口同G出口黐住尖東站,乘客可以經嗰兩個出口連接尖東站行人隧道系統去尖東站、尖沙咀東或者新世界中心一帶。

喺每個車站出口,都有指示牌顯示出口周邊建築物同設施一覽。而且,部份地方嘅相,畀乘客睇到嗰地方嘅樣,亦係全港少數港鐵車站有相嘅出口指示牌。

鄰接車站

[編輯]
編輯 荃灣綫
中環 - 金鐘 - 尖沙咀 - 佐敦 - 油麻地 - 旺角 - 太子 - 深水埗 - 長沙灣 - 茘枝角 - 美孚 - 茘景 - 葵芳 - 葵興 - 大窩口 - 荃灣


編輯 屯馬綫
屯門南 - 第16區 - 屯門 - 兆康 - 洪水橋 - 天水圍 - 朗屏 - 元朗 - 錦上路 - 荃灣西 - 美孚 - 南昌 - 柯士甸 - 尖東 - 紅磡 - 何文田 - 土瓜灣 - 宋皇臺 - 啟德 - 鑽石山 - 顯徑 - 大圍 - 車公廟 - 沙田圍 - 第一城 - 石門 - 大水坑 - 恆安 - 馬鞍山 - 烏溪沙


接駁交通

[編輯]

由於尖沙咀站位於繁忙嘅彌敦道地底,加上處於已發展嘅商業中心區內,車站四周欠缺大型公共運輸交匯處,大部份巴士小巴淨係喺尖沙咀站設中途站,或者喺尖沙咀天星碼頭或者尖東設總站。

乘客主要喺呢個站轉其他交通路線往返何文田紅磡黃埔住宅區。同時有唔少乘客行去中國客運碼頭渡輪澳門同埋珠江三角洲等地。隨住尖東站落成,同時亦有乘客轉東鐵綫(現時係屯馬綫)去新界八達通乘客有30分鐘轉乘時限,但係用單程車票嘅乘客唔可以喺本站同尖東站之間轉車,要另外再買車飛入閘。

使用狀況

[編輯]
尖沙咀漢口道專線小巴站
荃灣綫尖沙咀站G出口同西鐵綫尖東站M3出口相連(影嗰陣未兩鐵合併,兼且由九廣東鐵作總站)

尖沙咀站係港鐵系統其中一個最繁忙嘅車站,高峰期每小時人流可達4萬人次[1]。由於車站位於彌敦道地底,附近有多個著名旅遊景點、大型購物商場酒店,因此每日有大量乘客出入。

2004年10月24號,九廣東鐵延長至尖東站後,更有唔少乘客用尖沙咀站轉九廣東鐵往返新界,尖沙咀站每日人流更有大約26萬人次。

另外,本站至佐敦站之間設有交叉側綫。當海底隧道或荃灣綫金鐘站有故障嗰時,列車將會暫停過海服務,並以本站做臨時總站。

車站歷史

[編輯]

修正早期系統

[編輯]

尖沙咀站響1979年12月16號啟用,當時係修正早期系統列車服務嘅臨時總站,直至地鐵過海鐵路路段啟用之後,先成為過海前嘅中途站。

九廣東鐵轉乘通道

[編輯]
内文:東鐵綫尖東站

2004年10月24號,九廣東鐵(即係而家嘅東鐵綫)延伸至尖東站,連接尖沙咀站同尖東站嘅麼地道行人隧道啟用,成為尖沙咀站G出口,尖沙咀站成為地鐵同九廣東鐵繼九龍塘站後嘅第二個轉車站。

2005年4月4號,連接車站大堂南面F出口嘅中間道行人隧道啟用,方便乘客利用中間道行人隧道轉九廣東鐵或前往尖沙咀南面主要建築物。此外,喺興建F出口工程期間,同時將車站大堂南端擴充,有助解決E出口車站通道擠迫嘅問題。

2007年12月2號,隨住兩鐵合併九廣東鐵改名做東鐵綫,由當日起乘客喺尖沙咀站同尖東站轉乘,可享有轉車優惠,但係分隔兩站嘅閘機唔會拆,用八達通轉乘嘅乘客喺30分鐘內轉車,會當做一程車費;而用單程票嘅乘客要先出閘,然後再買車票入閘(兩程車費會高過響其他轉車站轉車,例如九龍塘站美孚站南昌站)。

加建國際廣場出入口

[編輯]

地鐵公司同發展商合作起新行人隧道連接響2006年拆卸重建嘅香港凱悅酒店地底,大堂以2個出口直接接駁重建後嘅國際廣場地底。有關工程已經響2009年11月底完工,新加嘅出口叫H、R出口。

未來發展

[編輯]

新建北端大堂同出入口

[編輯]

地鐵公司喺2007年6月27號宣佈會再擴大尖沙咀站同加出入口嘅計劃。計劃原建議喺尖沙咀站月台北面機房位置,以暗挖技術開闢一條全長200米、闊6米嘅新通道,並喺通道中央開設面積大約500平方米嘅新大堂。新大堂將接駁三個新出入口,其中包括早前計劃連接東英大廈嘅出入口,以及連接美麗華酒店同埋美麗華商場地庫嘅新出入口。

根據2008年11月10號嘅最新計劃[2]港鐵公司將會喺現有尖沙咀站北面開始,起一共長180米嘅隧道,連接新起嘅衛星大堂同埋3個新出入口(Q1、Q2、Q3)。施工期間,將可能封閉彌敦道一條行車線。工程擬於2009年6月動工,預計需時約35個月,將喺2012年5月完工。

上述工程完成之後,尖沙咀站出口數目將由13個增至16個,成為全港最多出入口嘅車站。如果計埋尖東站,更有多達31個出入口。

事故

[編輯]
 • 2015年5月9號晚11時20分,乘客發現近H出口一部「單程票售票機」冒煙,通知職員報警。職員用售票機用滅火筒將煙撲熄,無人受傷,唔使疏散。消防員初步懷疑電路板過熱冒煙,並無可疑[3]
 • 2015年5月11號,尖沙咀站A1出入口改建地盤發生工業意外,一部挖泥機突然翻側,一名57歲釘板工人被壓傷腳,雙腳有多處骨折,送院搶救後留醫接受治療[4]
 • 2017年2月10號晚大概7時15分,一列荃灣綫往荃灣列車(A113/A192)駛入過海隧道時,60歲乘客張錦輝縱火,車長決定將列車駛至尖沙咀站1號月台。事發後港鐵疏散站內乘客,並緊急封鎖車站。荃灣綫一度唔停尖沙咀站,到第二朝至恢復正常[5]。車廂內至少19人燒傷,4人危殆,縱火者延至5月14號因器官衰竭不治。詳情睇2017年港鐵縱火案
 • 2018年8月11號傍晚6時左右,站內一條扶手電梯運作期間突然發出巨響,零件四散[6]

上一站‧下一站

[編輯]
上一站   港鐵   下一站
荃灣綫
屯馬綫
尖東站度轉

列車班次

[編輯]
月台 方向 列車班次(分鐘) 頭班車 尾班車
平日上晝
繁忙時段
平日下晝
繁忙時段
星期六上晝
繁忙時段
星期六下晝
繁忙時段
星期六
非繁忙時段
平日非繁忙時段/
星期日及公眾假期
1號月台
荃灣
2.0
2.5
4-5.5
3.1-5.5
0611
0059
2號月台
中環
0604
0054

參考

[編輯]
 1. 明報 《銅鑼灣站極擠迫 擬建地下街紓緩》 2007年6月28日
 2. 港鐵尖沙咀站北行人隧道—行政摘要—附圖1.1—工地平面圖,港鐵公司,2008年9月
 3. 東網. . 喺2015年5月9號搵到.
 4. 東網. . 喺2015年5月11號搵到.
 5. 沙咀站火警初步消息指釀5傷 荃灣綫暫不停尖沙咀. 無綫新聞. 2017年2月10號.斷更新鐵車廂縱火案傷者增至18人 4人危殆. 香港蘋果日報. 2017年2月10號. 原著喺2017年9月4號歸檔. 喺2018年8月11號搵到.
 6. 東網. . 喺2018年8月11號搵到.

出面網頁

[編輯]